“SOS Uşaq Kəndi”ndə İstehsalat təcrübəsi

Tarix-Coğrafiya fakültəsinin Sosial iş 4 kurs tələbələri “SOS Uşaq Kəndi”ndə istehalat təcrübəsi keçirlər. Universitetin Təcrübə və Karyera Mərkəzinin müdiri dos. Cabbar Qarayev, Sosial fənlər kafedrasının müdiri dos. Cavid Bağırzadə təcrübə prosesini izləmiş, tələbələr ilə görüşmüşlər. Onlar tələbələrə məsləhət vermiş, onlarla təcrübəyə dair fikir mübadiləsi aparmışdılar.