Sosial fənlər

“Sosial fənlər” kafedrası
Gəncə Dövlət Universitetində əvəllər marksizim – leninizim kimi fəaliyyət göstərən bu kafedranı fəlsəfə elmləri doktoru, professor, prezident təqaüdçüsü, dörd il 1975-1979-cu illərdə Gəncə Dövlət Pedoqoji İnstitutunun rektoru işləmiş Qabil Saleh oğlu Seyidov 1968-ci ildə kafedranın profilinə uyğun olaraq fəlsəfə kafedrası yaratmışdır. 2012-ci ildə Fəlsəfə kafedrası Sosial fənlər kafedrası ilə əvəz olunmuşdur. 1968-ci ildə kafedrada 2 nəfər elmi dərəcəli müəllim çalışırdı və kafedraya rəhbərlik ( 1968-1975-ci illərdə) fəlsəfə elmləri doktoru, professor Qabil Seyidova tapşırıldı. Qabil müəllimin yüksək təşkilatçılığı nəticəsində kafedranın maddi-texniki bazası daha da yaxşılaşmışdır. 1979-1984-cü illərdə kafedra müdiri Məmmədəli Məmmədov olmuşdur. 1984-2001-ci ilə qədər kafedra müdiri vəzifəsinə fəlsəfə elmlər namizədi, dosent Səyyad Məmmədov seçilmişdir. 2001-ci ildən 2011-ci ilədək Sosial fənlər kafedrasına dosent Vəkil Aşırov rəhbərlik edib. 2011-ci ilin iyun ayından dosent Cavad Tağıyev kafedra müdiri seçilib. 2016-cı ildən-2022-ci illərdə Sosial fənlər kafedrasına dosent Asim Məmmədov rəhbərlik edib. 2023-cü ildən Sosial fənlər kafedrasına dosent Cavid Bağırzadə rəhbərlik edir.

Kafedranın 20 nəfər professor-müəllim heyəti vardır. Elmi potensialı güclüdür.
Kafedranın müəllim heyəti 1 dosent, 1 fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru,1 pedoqoji üzrə fəlsəfə doktoru, 2 baş müəllim, 15 müəllimdən ibarətdir.
Kafedranın 6 nəfər tədris köməkçi heyəti vardır.
Kafedrada tədrisin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, onun günün tələbləri səviyyəsinə qaldırılması üçün kafedrada dərslik, dərs və metodik vəsaitlərin yazılmasına və nəşrinə ciddi fikir verilir.

Tədris olunan fənlər:

Bakalavr ixtisası üzrə

 1. Sosial işə giriş
 2. Sosial iş nəzəriyyəsi və təcrübəsi
 3. Sosial iş təcrübəsində etik prinsiplər
 4. Genderə giriş
 5. Fərdlər, qruplar və ailələrlə sosial iş
 6. Sosial işdə riyazi metodlar
 7. Sosial işdə tədqiqat metodları
 8. Azərbaycanda sosial yardım sistemi
 9. Sosial siyasət
 10. Sosial siyasi təhlil və lobbiçilik
 11. Sosial proqramlar və xidmətlər
 12. Qloballaşma və beynəlxalq sosial iş
 13. Sosial iqtisadi mühit sosial işə təsiri
 14. Heydər Əliyev və Azərbaycan dövlətçiliyi
 15. Sağlam davranış nəzəriyyəsi
 16. Foster ailələr və de-institutlaşma dövlət siyasəti və beynəlxalq təcrübə
 17. Uşaq və yeniyetmələrlə sosial iş
 18. Fəlsəfə
 19. Politologiya
 20. Sosiologiya
 21. Multikulturalizmə giriş
 22. Azərbaycan Respublikası Konstitutsiyası və hüququn əsasları
 23. Sosial tədqiqata giriş
 24. Siyasi elmin əsasları
 25. Milli təhlükəsizlik
 26. İnsan inkişafının əsasları
 27. İnzibati hüquq
 28. Məntiq

Magistratura ixtisasları üzrə

Həyat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində sosial iş

 1. Sosial işə giriş
 2. Sosial iş nəzəriyyəsi və təcrübəsi
 3. İnsanın sosial mühitdə davranışı
 4. Ailə və uşaqlarla sosial işin əsasları
 5. Qruplarla psixososial iş və qrup terapeyası
 6. Elmi tədqiqatın təşkili və qiymətləndirilməsi
 7. Sosial iş etikası və insan müxtəlifliyi
 8. Sosial işin tədrisi metodikası
 9. Sosial işin sahə təcrübəsi
 10. Qruplarla psixososial iş
 11. Sosial xidmət siyasəti
 12. Təqdiqat üsulları
 13. Sosial sığorta

Gənclərlə iş

 1. Sosial işə giriş
 2. Sosial iş nəzəriyyəsi və təcrübəsi
 3. İnsanın sosial mühitdə davranışı
 4. Xüsusi qayğıya ehtiyac olan gənclərlə sosial iş
 5. Gənclərin məşğulluğu və onun tənzimlənməsi
 6. Gənclərlə sosial işdə tədqiqat metodları
 7. Gənclərlə sosial işin hüquqi təminatı
 8. Gənclərlə bağlı sosial statistika
 9. Sosial işin tədrisi metodikası
 10. Deviant davranışlı gənclərlə iş
 11. Sosial işin psixologiyası
 12. Gənclərlə psixososial iş
 13. Təqdiqat üsulları

Sosial fənlər kafedrasının professor-müəllim heyəti bakalavr pilləsi üzrə bütün fakültələrdə mühazirə və seminar dərsləri aparır. Eyni zamanda “Həyat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində sosial iş” və “Gənclərlə iş” istiqaməti üzrə magistr ixtisasları üzrə kadr hazırlığı aparılr.

Kafedra üzrə tədris planında nəzərdə tutulmuş bütün fənnlər üzrə tədris proqramları hazırlanmış və Elmi Şurada təsdiq edilmişdir. Kafedra əməkdaşları tərəfindən dərslik, dərs vəsaiti və proqramlar hazırlanmışdır.

Tədqiqatların nəti­cələri respublika və xarici nəşriyyatlarda işıqlandırılıb, respub­lika, regional və beynəlxalq səviyyəli konfrans və simpoziumlarda məruzələr edilib.

MÜƏLLİM HEYƏTİ

 1. Kafedra müdiri – Bağırzadə Cavid Vəkil oğlu
 2. f.ü.f.d. Baş müəllim – Balakişiyev Üzeyir Qara oğlu
 3. p.ü.f.d Baş müəllim – Cəlilov Azər Müzadil oğlu
 4. Baş müəllim – Ramazanova Qərənfil Əhməd qızı
 5. Baş müəllim – Quliyev Şəhriyar Nizami oğlu
 6. Müəllim – Əhmədova Yeganə Mehman qızı
 7. Müəllim – İsayeva Aytən Cabbar qızı
 8. Müəllim – Abdullayeva Ləman İsrafil qızı
 9. Müəllim – Rəhimova Gülnar Yaşar qızı
 10. Müəllim – Əliyev Ramin Ramiz oğlu
 11. Müəllim – Əliyev Sədrəddin Malik oğlu
 12. Müəllim – Verdiyeva Sevinc Arif qızı
 13. Müəllim – Axundova Lamiyə Ramiz qızı
 14. Müəllim – Fərhadova Qumru Misir qızı
 15. Müəllim – Məmmədova Pərvanə İsmayıl qızı
 16. Müəllim – Yusibova Günel Yalçın qızı
 17. Müəllim – Babayeva Gülşən Ziyad qızı
 18. Müəllim – Hüseynova Günel Fariz qızı
 19. Müəllim – Mustafayev Nofəl Qara oğlu
 20. Müəllim – Tağızadə Mələk Fariz qızı

TƏDRİS KÖMƏKÇİ HEYƏTİ

 1. Kabinə müdiri – Məmmədova Sevinc Sarı qızı
 2. Kabinə müdiri – Cəfərova Fazilə İlyas qızı
 3. Böyük Laborant – Həsənova Ruhimə Arif qızı
 4. Böyük Laborant – Xəlilova Gülafət Faxrəddin qızı
 5. Böyük Laborant – Ələkbərova Ülviyyə İsrafil qızı
 6. Laborant – Rzayeva Aytac Cəlaləddin qızı