RƏHİMOVA GÜLNAR YAŞAR QIZI

Gəncə Dövlət Universitetinin Sosial fənlər kafedrasının müəllimi

Tel : (051) 912-22-21

E-mail: gulnar.rahimova1989@gmail.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 04.09.1989-cu ildə Qazaxstan Respublikasının Petropavlovsk şəhərində anadan olmuşdur.

TƏHSİL  VƏ ELMİ  DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2007-2011-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Tarix-Coğrafiya fakultəsində təhsil alıb,təhsilini fərqlənmə diplomu ilə başa vurub.
 • 2011-2013-cü illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Tarixi Politologiya ixtisası üzrə magistr dərəcəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
 • Gəncə Dövlət Universitetinin Sosial fənlər kafedrasının Siyasi nəzəriyyə ixtisası üzrə dissertantıdır.

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

 • 2013-2014-cü illərdə  Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Gəncə filialında müəllim vəzifəsində işləmişdir.
 • 2019-cu ildən  Gəncə Dövlət Universitetinin Sosial fənlər kafedrasında müəllim işləyir.
 • Bakalavr pilləsində Politologiya, fəlsəfə, sosial işdə riyazi metodlar,  sosial işdə tədqiqat metodları fənnlərini tədris edir.
 • “8 mart Beynəlxalq Qadınlar günü” münasibət ilə Gəncə Dövlət  Universitetinin rektorunun 04.03.2021-cü il tarixli 2/21 əmri ilə təltif olunmuşdur.

ELMİ MƏQALƏLƏRİ

 • “Azərbaycanda Demokratik idarəetmə və hüquq bərabərliyinin təmin edilməsinin əsas prinsipləri”// Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər, 2018,  № 4,  333-338 səh.
 •  “Azərbaycanda sosial-iqtisadi problemlərin həllinə istiqamətlənən islahatlar və nəticələri     “// Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər, 2019, № 3, 199-204 səh.
 • “Təşkilat və icma nəzəriyyəsi”//  Proqram Gəncə Dövlət Universitetinin 17.02.2020-ci il tarixli 5/41 saylı əmrindən çıxarış.14.01.2020
 • “İbtidai icma quruluşunda qadının cəmiyyətdə yeri və rolu”// Gəncə Dövlət Universitetinin,Elmi Xəbərlər. Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası. Gəncə     2021  № 2,  135-139 səh.
 • “Siyasi münasibətlərin və siyasi prosesin dərk edilməsində siyasi şüur və siyasi mədəniyyətin rolu”// Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasi Gəncə bölməsi Xəbərlər məcmuəsi “İctimai və Humanitar elmlər” seriyasi. Gəncə-2022,№1 (4) 197-199 səh.
 • “Siyasi sosiallaşma və siyasi kimliyin formalaşması”// Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə bölməsi Xəbərlər məcmuəsi “İctimai və humanitar elmlər” seriyasi. 2023. № 1 (5) 172-179 səh.