TARİX-COĞRAFİYA FAKÜLTƏSINDƏ PAYIZ İMTAHAN SESSİYASI BAŞLADI

IMG_1362 IMG_1364 IMG_1365 IMG_1367 IMG_1360 IMG_1356

03 yanvar 2019-cu ildə Tarix-Coğrafiya fakültəsinin Tarix ixtisasının I kursunda Etnoqrafiyanın əsasları  fənnindən, Tarix ixtisasının II kurs  Azərbaycan etnoqrafiyası fənnindən, Tarix müəllimliyi ixtisasının I kursundan Azərbaycan tarixi, Tarix müəllimliyi ixtisasının III kursunda Tarixin tədrisi metodikası fənnindən, Coğrafiya müəllimliyi ixtisasının I kursunda Geologiya, Coğrafiya müəllimliyi ixtisasının II kursunda Metrologiya və iqlimşünaslıq fənnindən və Sosial iş ixtisasının III kursunda Sosial işdə tədqiqat metodları fənnindən  şifahi imtahanlar olmuşdur.