“SOSİAL – ETNİK MÜNASİBƏTLƏRİN SOSİOLOGİYASI” mövzusunda açıq dərs

IMG_1272 IMG_1273 IMG_1279 IMG_1277 IMG_1274 IMG_1276

06 noyabr  2018-ci il tarixdə Tarix-coğrafiya fakültəsinin Coğrafiya müəllimliyi  ixtisasının  IV  kursunda  Sosial fənlər kafedrasının baş müəllimi Quliyev Şəhriyar Nizami oğlunun  “Sosiologiya” fənnindən “SOSİAL – ETNİK MÜNASİBƏTLƏRİN SOSİOLOGİYASI” mövzusunda açıq dərsi olmuşdur.

Müəllim dərsdə Sosial-etnik münasibətlərin mahiyyəti və səciyyəvi cəhətləri, Millətlərarası münasibətlər, Milli-etnik problemlərin tənzimlənməsi yolları, Müasir dövrdə sosial-etnik münaqişələrın kəskinləşməsinin səbəbləri, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və onun tənzimlənməsinin dinamikası və mövzuyla bağlı digər məsələləri də mühazirdə ətraflı tələbələrə izahını verdi.

Açıq dərsdə humanitar məsələlər üzrə dekan müavini dos.Cavid Bağırzadə, Azərbaycan tarixi  kafedrasının müdiri dos.Emma Aslanova, Ümumi tarix kafedrasının kafedra müdiri dos. Vüsalə Veysəlova və Sosial fənlər kafedrasının  əməkdaşları iştirak etmişlər.