Azərbaycan tarixi kafedrasının iclası

IMG_0973 IMG_0972 IMG_0974

Tarix-coğrafiya fakültəsinin Azərbaycan tarixi kafedrasının iclası keçirilib. İclasda aşağdakı məsələlər müzakirə olunub.

1.2017-2018-ci tədris ilinin yaz imtahan sessiyasına hazırlığın vəziyyəti və qarşıda duran vəzifələr

2.2017-2018-ci tədris ilinin ikinci yarımilində keçirilən pedaqoji təcrübənin gedişi.

3.Magistrlərin pedaqoji təcrübəsinin yekunları

4.Buraxılış işi və mafistr-dissertasiya işlərinin yerinə yetirilməsi vəziyyəti

5.2017-2018-ci il buraxılış kurslarında dövlət imtahan suallarının müzakirəsi və təsdiqi.

Sonra isə kafedra müdiri dos.Emma Asalnova kafedranın əməkdaşları Bağırova Sevinc Ramiz qızının dosent attestaı və Həmzəyeva Nurlana Qərib qızının tarix üzrə fəlsəfə doktoru diplomunu aldığı üçün təbrik etdi və elmi yaradıcılığında uğurlar arzuladı.