Dekan

 Həsənov Urfan Davud oğlu

Tarix elmləri namizədi, dosent,

Tarix və coğrafiya fakültəsinin dekanı124

Telefon 055 660-50-73

QISA BİOQRAFIK MƏLUMAT

 • 1959-ci il may ayının 25-də Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1976-cı ildə M.Füzuli adına 22 saylı orta məktəbi bitirmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1983-1986-cı illərdə tikinti sahəsində fəhlə işləmiş.
 • 1986-1990-cı illərdə KMSU-da baş laborant.
 • 1990-cı ildə H.Zərdabi KDPİ-nin fəlsəfə və sosializm nəzəriyyəsi kafedrasına laborant təyin edilmiş.
 • 1991-ci ildə SSRİ tarixi kafedrasında laborant.
 • 1992-1994-ci illərdə Rektorun köməkçisi
 • 1994-1995-ci illərdə təsərrüfat hesablı iki illik əmək və peşə təlimi kursunun müdiri
 • 1995-1997-ci illərdə Azərbaycan tarixi və siyasi tarix kafedrasına 0.5 şt. stajçı müəllim 1997-1999-cu illərdə həmin kafedrada tam ştata keçirilmişdir
 • 1999-2001-ci ilə qədər Azərbaycan tarixi və siyasi tarix kafedrasına dosent  təyin edilmişdir
 • 2001-2011-ci ilə qədər tarix-coğrafiya fakültəsinin dekanı seçilmişdir
 • 2011-ci ildə hal hazıra qədər Azərbaycan tarixi kafedrasının müəllimi işləyir.
 • 2015-ci ildə Tarix-coğrafiya fakültəsinin dekanı seçilmişdir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Azərbaycan tarixi “İrəvan xanlığı” `

BEYNALXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI:

 • Azərbaycan Respublikasında keçirilmiş beynəlxalq və respublika əhəmiyyətli konfranslarda iştirak etmişdir.