Professor-müəllim heyəti

Tarix elmləri namizədi, dosent 22

Cavadov Asif Şəmil oğlu

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1953-cü ildə avqustun 1-də Beyləqanda anadan olmuşdur

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ ADLARI

 • 1969-cu ildə KDPU tarix fakultəsinə daxil olmuşdur
 • 1973-cü ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 1985-ci ildə “Fəhlə gənclərin ideya-siyasi tərbiyəsində kommunist partiyasının rolu” adlı mövzusunda dissertasiya müdafiə etmiş və tarix elmləri namizədi elmi dərəcəsi almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1973-1976-cı illərdə Beyləqan təzə kənd məktəbində t\ict müəllimi
 • 1976-cı ildə APİ Kirovabad filialında laborant,baş laborant,kabinə müdüri
 • 1979 –cu ildə Cingiz İldırım adına Azərbaycan Politexnik institutunun Kirovabad filialında müəllim
 • 1981-ci ildə baş müəllim
 • 1985-1990-cı illərdə Texnologiya İnistitutunun partiya komitə katibi
 • 1990-2003-cü ilərdə Azərbaycan Texnologiya Universitetində tarix kafedrasının müdiri
 • 2005-ci ildə Azərbaycan tarixi kafedrasının dosenti  həmçinin GDU-nun Təlim – tərbiyə işləri üzrə prorektor
 • 2006 -2011-ci illərdə Azərbaycan tarixi kafedrasında müdir
 • 2011-2016-cı illərdə  Gəncə Dövlət Universitetinin Humanitar məsələlər üzrə prorektoru vəzifəsində çalışıb.
 • 2016- hal hazırda Gəncə Dövlət Universitetinin Baş müşaviri vəzifəsində çalışır.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Tədqiqat obyekti Azərbaycan tarixinin XX əsrin əvvəli dövrüdür.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR,SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Qafqaz tarixinin aktual məsələləri Beynəlxalq Konfrans

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Yurdumuzun Ulu yadigarları Gəncə 2001
 • Azərbaycan XVI-XVIII əsrin birinci yarısında. Gəncə 2008
 • Əliyev və milli etnik dəyərlər Gəncə 2009
 • Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan dövlət quruculuğunun dahi nəzəriyyəçisi və praktikidir, Heydər Əliyev Azərbaycan, Gəncə, Bakı “ Nurlan” Bakı 2009
 • Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında Heydər Əliyev fondunun fəaliyyəti, Gəncə, 2015-ci il


Cəfərova Zeynəb Məmməd qızı

 Tarix elmləri namizədi, dosent,

Azərbaycan tarixi kafedrasının müəllimi

Telefon 022-2-256-21-04

QISA BİOQRAFIK MƏLUMAT

 1945-ci il martın 10-da Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

 • 1963-cü ildə Gəncə şəhər 4 saylı orta məktəbi bitirmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 1965-ci ildə MDU-nin Tarix fakültəsinə daxil olmuşdur

 • 1971-ci ildə universiteti bitirmişdir.
 • 1973-cü ildə V.T. Lenin adına ADPİ-nin Tarix fakültəsinin Sov.İKP.- kafedrasında aspiranturaya qəbul olunmuşdur
 • 1977-ci ildə bitirmişdir.
 • 1987-ci ildə həmin institutda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir 1994-cü ildən dosent adı almışdır
 • 2004-cü ildən Gəncə Dövlət Universitetində çalışır.
 • Bakalavr və magistr pilləsində Azərbaycan tarixi fənnini aparır
 • YAP-ın üzvüdür.

BEYNALXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI:

 • Azərbaycan Respublikasında keçirilmiş beynəlxalq və respublika əhəmiyyətli konfranslarda iştirak etmişdir.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Xəzərin bölüşdürülməsi. ARTN,GDU Elmi xəbərlər. №2, Gəncə 2011
 • Enerji resursları dünyanın müasir geo-siyasətində, ARTN, GDU elmi xəbərlər 2012 №1

Usenov Fəxrəddin Eyib oğlu23
Tarix elmləri namizədi, dosent

 GDU-nun Azərbaycan tarixi kafedrasının müəllimi

Telefon: ev (022) 253-35-70, mob (050) 327-17-53

QISA BİOQRAFIK MƏLUMAT

 • 1946-cı il aprelin 3-də Qərbi Azərbaycan (keçmiş Ermənistan SSR-in) Qarabağlar (kiçik Vedi) rayonunun Yellicə kəndində kolxozçu ailəsində anadan olmuşdur.
 • 1948-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Gəncə (keçmiş Kirovabad) şəhərinə köçmüşdür.
 • 1954-1963-cü illərdə Kirovabad şəhəri M.Əzizbəyov adına 15 nömrəli məktəbdə oxumuş, VIII sinfi bitirmişdir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ ADLARI

 • 1965-ci ildə Kirovabad Politexnik texnikumunu bitirmişdir
 • 1969-cu ildə H.Zərdabi adına Kirovabad Dövlət Pedoqoji İnstitutunun Tarix fakültəsini bitirmişdir.
 • 1986-cı ildə Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunda “Ermənistan və Gürcüstan zəhmətkeşlərinin Sovet hakimiyyətinin qurulması uğrunda mübarizəsinə Azərbaycan SSR-in qardaşlıq köməkliyi 1920-1921-ci illər” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. Tarix elmləri namizədi, dosentdir.
 • Üç monoqrafiyanın, bir tövsiyyənin, bir metodik vəsaitin, dörd dərs proqramının və s. müəllifidir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1969-1981-ci illərdə Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyinin təyinatı üzrə Sabirabad rayonunda (Çölbeşdəli, Qarağac, Qarasu kəndlərində) müəllim işləmişdir.
 • 1981-1982-ci illərdə Kirovabad şəhəri 15 nömrəli Texniki peşə məktəbində müəllim işləmişdir.
 • 1982-1983-cü illərdə Kirovabad Yüngül Sənaye texnikumunda müəllim işləmişdir.
 • 1983-1986-cı illərdə Kirovabad şəhəri Gəncə rayon “Bilik” cəmiyyəti təşkilatının məsul katibi işləmişdir. İkinci çağırış Gəncə RXD sovetinin deputatı seçilmişdir.
 • 1986-1996-cı illər “Şərəf Nişan”ı ordenli Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı institutunda Sov. İKN tarixi kafedrasında assent, müəllim, baş müəllim işləmişdir.
 • 1996-cı ildən 2004-cü ilə kimi Gəncə şəhəri Kəpəz rayonundakı Nəsimi adına 44 nömrəli məktəbdə direktor işləmişdir.
 • 1997-ci ildə həmin məktəbin bazasında ingilis dili təmayüllü “Bağça-Məktəb-Lisey” kompleksi adlı yeni tipli tədris müəssisəsi yaratmış və onun ilk direktoru olmuşdur. 2004-cü ildə öz ərizəsi ilə həmin vəzifədən azad olunmuşdur.
 • 2004-cü ildən GDU-nun Azərbaycan tarixi kafedrasının əməkdaşıdır.

2007-2008-ci illərdə Daşkəsən rayon Təhsil şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışmışdır.


GDU-nun Azərbaycan tarixi kafedrasının baş müəllimi

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru,

Telefon: +(994) iş-022-256-14-98;

    QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1977-ci il aprelin 4-də Azərbaycan Respublikasının Ağdərə rayonunun  Umudlu kəndində anadan olmuşdur.

1984-1992-ci illərdə Ağdərə rayon M.Əzizbəyov adına Umudlu kənd orta məktəbində oxumuşdur.

1994-cü ildə Tərtər şəhər 1 saylı orta məktəbi bitirmişdir.

     TƏHSİLİ və ELMİ DƏRƏCƏ ADLARI

1999-cu ildə H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Tarix fakultəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

2001-ci ildə GDU-nun “Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi” ixtisaslaşması üzrə magistraturasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

2011-ci ildə “Tərtər-Kəlbəcər bölgəsinin ilk orta əsr abidələri” mövzusunda Arxeologiya üzrə tarix fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə etmişdir.

     ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2001-ci ilin sentyabrından GDU-nun Azərbaycan tarixi kafedrasında müəllim

2001 oktyabr-2002 oktyabr- Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində hərbi xidmətdə olmuşdur.

2008-ci ilin yanvar ayından GDU-nun Azərbaycan tarixi kafedrasında baş müəllim

15 elmi məqalənin, iki kitabın müəllifidir. Hazırda iki kitabı da çapdadır.

2012-ci ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Kollegiyasının qərarı ilə  yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasında və səmərəli pedaqoji fəaliyyətinə görə   “Fəxri Fərman” la təltif edilmişdir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Azərbaycanın ilk orta əsr arxeologiyası, Qarabağın orta əsr abidələrinin tarixi-arxeoloji tədqiqi, Azərbaycanın XX əsrin əvvəlləri tarixi məsələləri,

BEYNALXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI:

Azərbaycan Respublikasında keçirilmiş beynəlxalq və respublika əhəmiyyətli konfranslarda iştirak etmişdir.


Babayeva Saidə Kamran qızı

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru

GDU-nun Azərbaycan tarixi kafedrasının baş müəllimi

Telefon: +(994) iş-022-266-43-72

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

 • 1976-cı il iyun ayının 3-də Bakı şəhərində qulluqçu ailəsində anadan olmuşdur.
 • 1983-cü ildə Quba şəhər 2 saylı orta məktəbə daxil olmuşdur.
 • 1993-cü ildə M.Ə.Sabir adına 5 saylı orta məktəbi bitirmişdir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1995-ci ildə H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutuna daxil olmuşdur.
 • 1999-cu ildə .Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunu bitirmişdir.
 • 2000-ci ildə GDU-nun Tarix ixtisası üzrə magistratura şöbəsinə daxil olmuşdur.
 • 2002-ci ildə magistratura pilləsində təhsilimi başa vurmuşdur.
 • 2006-cı ildə GDU-nun Azərbaycan tarixi kafedrasına dissertant qəbul olunmuşdur.
 • 2010-cu ildə “İlk orta əsrlərdə Gəncəbasarda sənətkarlıq və ticarət.” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2002-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi kafedrasında pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır.
 • Hal–hazırda həmin kafedrada baş müəllim vəzifəsində işləyir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • İlk orta əsrlərdə Gəncəbasarda sənətkarlıq və ticarət

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 Azərbaycan Respublikasında keçirilmiş beynəlxalq və respublika əhəmiyyətli konfranslarda iştirak etmişdir.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 Kitabi-Dədə Qorqud tarixin şahididir.GDU,EƏM,Bakı,2002;

 • Kəlbəcər bölgəsində arxeoloji tədqiqatlara dair.Tarix və onun problemləri,Bakı2006;
 • Bir daha Qarabağın orta əsr abədələri haqqında .Azərbaycanın antik və orta əsr arxeoloji problemləri.Bakı 2006;
 • Gəncə şəhərinin yaranması və yerdəyişmələrinə dair. Tarix və onun problemləri,Bakı2007;
 • İlk orta əsrlərdə Qafqaz Albaniyasında daşişləmə sənətinə dair.Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası,Bakı 2007;
 • Xunan şəhərinin tarixinə yeni baxış,Azərbaycan arxeologiyası,Bakı 2007;
 • Xunan şəhərinin tarixinə yeni baxış,Qazax bölgəsində arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatlar Gəncə-Elm 2008;
 • Xocalı soyqırımı ermənilərin qanlı ehtiraslarında, Xocalı soyqırımı ,Gəncə,   2015  (məqalələr toplusu).
 • Gəncə Müsəlman İntibahının mərkəzi kimi, Qafqaz tarixinin aktual məsələləri Beynəlxalq Konfrans
 • Gəncəbasarda dulusçuluq sənətinin inkifına dair. Tarix və onun problemləri,Bakı2010;
 • Новые предложения об истории Гянджы.Сборник научных трудов,25,Университет Телави,2010;
 • Вестник Казну «Гянджа являлась одним из городов Кавказской Албании» ст .100Алматы 2011 və s.

Bağırova  Sevinc  Ramiz qızı24

GDU-nun Azərbaycan tarixi kafedrası tarix üzrə fəlsəfə doktoru

 baş müəllim

Telefon: +(994) iş-022-266-43-72

 QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1978-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhərində anadan olmuşdur
 • 1995-ci ildə Gəncə şəhəri orta məktəbini bitirmişdir.

TƏHSİLİ VƏ  ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2000-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Tarix fakültəsini bitirmişdir.
 • 2002-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin magistratura şöbəsini Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 2012-ci ildə “Azərbaycan Respublikası ali təhsil sistemi beynəlxalq əlaqələrdə (1991-2006-cı illlər)” mövzusunda tarix üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyanı müdafiə etmişdir.

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

 • 2004-ci ildən GDU-nun Azərbaycan tarixi kafedrasında müəllim, 2011-ci ildən baş müəllim işləyir.
 • Bakalavr və magistr pilləsində Azərbaycan tarixi fənnini tədris edir.
 • 20 elmi məqalənin müəllıfıdır.
 • Azərbaycan tariхi qеyri – iхtisas fakültələrdə bakalavr hazırlığı üçün, Azərbaycan tariхi (ən qədim zamanlar-XI əsrədək) bakalavr hazırlığı üçün və Azərbaycanda sovet işğal rejiminə qarşı mübarizə (1920-1991-ci illər) magistr hazırlığı üçün fənn proqramlarının müəllifidir.

TƏDQİQAT  SAHƏSİ

 • Vətən tarixinin müasir dövrü

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 88-ci ildönümünə həsr olunmuş II Beynəlxalq Elmi Konfrans
 • BDU-nin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransda
 • Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş IV Beynlxalq elmi konfrans
 • Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci və hakimiyyətə qayıdışının 22-ci il dönümün həsr olunmuş II Beynlxalq elmi kohfrans
 • Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92 illik yubileyinə həsr olunmuş VI Beynlxalq elmi kohfrans
 • International Conference. Actual problems of the history of the Caucasus.
 • VIII Uluslararası Atatürk Kongresi

Əliyev Mübariz Müseyib oğlu     25

GDU-nun Azərbaycan tarixi kafedrasının baş müəllimi

 Əməkdar müəllim

Telefon: 050-356 14 42

QISA BİOQRAFIK MƏLUMAT

 • 1955-ci il avqustun 1-də Azərbaycan Respublikasının,Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1972-cü ildə Gəncə şəhər 43 saylı orta məktəbi bitirmişdir.
 • Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2009-cu il tarixli 24 sentyabr 495 nömrəli sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi” fəxri adına layiq görülüb.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1882-ci ildə H.Zərdabiadına KDPİ-nin Tarix fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 1996-cı ildən YAP-ın üzvüdür

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1982-85-ci illərdə təyinatla Daşkəsən şəhərində tarix müəllimi işləyib.
 • 1985-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinə işə qəbul olunub.
 • 1991-ci ildən   GDU-nun Azərbaycan tarixi kafedrasında müəllim ,1995-ci ildən baş müəllim işləyir.
 • 2006-cı ildən Tədris şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışmışdır
 • Bakalavr pilləsində “Azərbaycan tarixi”, “Atabəylər dövləti”, “Səfəvilər dövləti” və s. fənlərini aparır.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Qarabağ probleminə gerçəkçi yanaşma

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Azərbaycan Respublikasında keçirilmiş beynəlxalq və respublika əhəmiyyətli konfranslarda iştirak etmişdir.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Heydər Əliyev tarixi yaradan şəxsiyyətdir, Heydər Əliyev Azərbaycan, Gəncə, Bakı “ Nurlan 2009
 • Gəncə tarixinin aktual problemləri, II elmi-praktik konfransın materialları Gəncə , 2010
 • Şamaxı xanlığında kənd təsərrüfatı bitkilərinin yetişdirilməsi məsələsinə dair, Beynəlxalq Elmi-praktik konfransın tezisləri (ADAU), Gəncə , 2010
 • Nizamidə Azərbaycançılıq, Elm və Təhsil Elm və Təhsil , Bakı 2012
 • I və II Sam Mirzələr, GDU, Elmi xəbərlər, Gəncə 2014 həmmüəllif Dos.Emma Aslanova A.Mahmudov

Məmmədova Sevda Nəsib qızı

Azərbaycan tarixi kafedrasının baş müəllimi

Tel:(+994022) 266-43-72

 QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1955-ci il may ayının 20-də Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 1984-ci illərdə H.Zərdabi adına GDPİ-nin tarix ixtisasını bitirmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 1984-cü ildə N.A.Nekrasov adına 19 saylı orta məktəbdə tarix müəllimi

 • 1999-cu ildən 2001-ci ilə GDU-da stajçı müəllim
 • 2001-2005-ci ilə qədər müəllim,
 • 2006-cı ildən isə baş müəllimdir.
 • 2006-cı ildın GDU-nun Azərbaycan tarixi kafedrasında müdir müavini.
 • Beş metodiki proqramı nəşr edilmişdir.
 • 1993-cü ildən YAP-ın üzvüdür

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Azərbaycanın XX əsrin əvvəlləri tarixi məsələləri

BEYNALXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI:

 • Azərbaycan Respublikasında keçirilmiş beynəlxalq və respublika əhəmiyyətli konfranslarda iştirak etmişdir.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Azərbaycan xalq təhsili inteqrasiya yollarında, GDU-nun elmi məqalələr məcmuəsi, Gəncə 2009
 • Ən müasir tarixin yazılması ilə bağlı probelmlər, GDU.Elmi xəbərlər..№3 , Gəncə,2010
 • Şərq İntibahı dövründə Azərbaycanın görkəmli qadınları, GDU-nun elmi məqalələr məcmuəsi, Gəncə 2011

Mahmudov Asim Mahmud oğlu26

Azərbaycan tarixi kafedrasının baş müəllimi

Telefon: +(994) iş-022-266-43-72

 QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 28 oktyabr 1950-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

 • 1957-ci ildə 5-saylı orta məktəbi bitirib

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • B.Zərdabi adına GDPİ-nin tarix fakültəsinə daxil olmuşdur.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 1971-1973-cü ildəTər-Tər rayonuna təyinatla tarix-coğrafiya müəllimi.

 • 1974-1980-ci illərdə Gəncə 37-saylı məktəbdə müəllim
 • 1980-1981-ci illərdə 18 saylı məktəbdə direktor müavini
 • 1981-1991-ci illərdə Azərbaycan KPMK Gəncə şəhəri Nizami rayon komitəsinin aparatında təlimatçı,sonra isə şöbə müdiri
 • 1991-ci ilin noyabrından 1999-cu ilin oktyabr ayınadək GDU-nun Azərbaycan tarixi kafedrasında baş labarant
 • 1993-cü ildən Universitetdə 38 saylı Nizami II (Gəncə) seçki dairəsi 13 saylı seçki məntəqəsinin sədri
 • 1999-cu ilin sentyabrından həmin kafedrada müəllim
 • 2002-ci ilin iyunundan bu günədək baş müəllim
 • 2002-ci ildən YAP üzvüdür
 • 2010-cu il 10 iyunundan GDU-nun 10 illik yubleyi münasibəti ilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Kollegiyasının “Fəxri fərmanı”ilə təltif olunmuşdur.
 • 10 fevral 2010-cu ildən Azərbaycan Respublikasında keçirilən Prezident,Milli Məclis,Ümumxalq referendumu,bələdiyyə seçkilərində yüksək fəallıq və mütəşəkkillik nümayiş etdirdiyinə görə “Elin səsi”qəzetinin “Fəxri Diplomu”ilə təltif olunmuşdur.

TƏDQİQAT  SAHƏSİ

 • Vətən tarixinin müasir dövrü

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 Azərbaycan Respublikasında keçirilmiş beynəlxalq və respublika əhəmiyyətli konfranslarda iştirak etmişdir.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Müstəqil Azərbaycana rəhbərliyi dövründə Gəncənin ictimai-siyasi tərəqqisi, GDU-nun elmi əsərlər məcmuəsi, Gəncə 2012
 • XVI əsrdəAzərbaycan milli mədəniyyətinin formalaşmasında Səfəvilərin rolu, GDU-nun elmi əsərlər məcmuəsi № 3, Gəncə 2012
 • I və II Sam Mirzələr, GDU, Elmi xəbərlər, Gəncə 2014, həmmüəllif Emma Aslanova M.Əliyev. A.Mahmudov


Məmmədov  İlham Adil oğlu

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru

 Azərbaycan tarixi kafedrasının baş müəllimi

Tel:(+994050) 383-22-94

 QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1971-ci il dekabrın 17- Tovuz rayonu Aşağı Əyyublu kəndində anadan olmuşdur.
 • 1989-cu ildə orta məktəbi bitirmişdir.
 • 1990-1992-ci illərdə həqiqi hərbi xidmətdə olmuşdur.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1992-1997-ci illərdə ali məktəbi fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 2008- ci ildə “Azərbaycan Respublikasının əhalisi (tarixi demoqrafik tədqiqat 1991-2009- cu illər)” mövzusunda namizədlik işi götürüb və 21.06.2014 – cü il tarixində  müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1999-cu ildə GDPİ-NİN Qazax filialında müəllim
 • 2000-ci ildən GDU-da müəllim
 • 2004-cü ildən baş müəllim
 • 2004-cü ildən GDU-nun tarix-coğrafiya fakültəsində dekan müavini vəzifəsində çalışmışdır.
 • YAP-ın üzvüdür.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Vətən tarixinin müasir dövrü

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Azərbaycan Respublikasında keçirilmiş beynəlxalq və respublika əhəmiyyətli konfranslarda iştirak etmişdir.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 15 dən çox elmi məqalə müəllifidir

Mehdiyev Eldar Musa oğlu         27           

Azərbaycan tarixi kafedrasının baş müəllimi          

Tel: (+994 50) 689 98 86                                                                   

E-mail: eldarmeh@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 Mehdiyev Eldar Musa oğlu fevralın 13-də 1977-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Gədəbəy rayonunun Səbətkeçməz kəndində anadan olmuşdur.

 • 1994-cü ildə Səbətkeçməz kəndi orta məktəbini bitirmişdir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ  DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 1998-ci ildə Həsən bəy Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Tarix və Dil-Ədəbiyyat fakultəsinin tarix ixtisasını bitirmişdir.

 • 2000-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi ixtisası üzrə magistr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 2012-ci ildən AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun dissertantıdır.

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

 2000-ci ilin iyul ayından Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi kafedrasında müəllim, 2005-ci ildən baş müəllim vəzifəsində çalışır.

 • Bakalavr pilləsində “Azərbaycan tarixi”, “Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti”, “Azərbaycan xanlıqları”, “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması”, və s. fənnləri tədris edir.
 • 8 məqalənin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 Azərbaycan tarixi: “İlk orta əsrlər Gədəbəy rayonunun arxeoloji abidələri”.

BEYNƏLXALQ  SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI:

 2012-ci ildə Salyanda keçirilən beynəlxalq elmi-praktik konfransda iştirak etmişdir.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 “Heydər Əliyev və Gəncənin sosial-iqtisadi inkişafı” // Gəncə şəhərinin tarixi. Elmi-praktik konfransın materialları (sentyabr-oktyabr – 2003), Bakı, “Nurlan”, 2004, səh.241-253.

 • “Müstəqilliyimizə qarşı 1918-ci ilin iyununda Gəncədə ermənilərin xəyanəti və bunun qarşısının alınması” // Gəncə şəhərinin tarixi. Elmi-praktik konfransın materialları (sentyabr-oktyabr – 2003), Bakı, “Nurlan”, 2004, səh.197-200.
 • “Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasında təmsil olunması” // Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər məcmuəsi. 2005/1. Bakı, “Nurlan”, səh.168-172.
 • “Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Azərbaycanın xarici siyasətinin formalaşdırılmasında xidmətləri”//GDU. Elmi Xəbərlər. Huma­ni­tar və təbiət elmləri seriyası. 2005/2.Bakı,“Nurlan”,səh.83-85.

Əliyeva Lalə Yusif qızı

 Azərbaycan tarixi kafedrasının baş müəllimi

Telefon: 266-43-72

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 1976-ci il oktyabrın 12-də Azərbaycan Respublikası, Gəncə şəhərində anadan olmuşdur

 • 1993-ci ildə Gəncə şəhəri orta məktəbini bitirmişdir.(rus bölməsi)

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 1997-ci ildə H.Zərdabi adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun Tarix fakültəsini bitirmişdir.

 • 2000-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin magistratura şöbəsini Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 2008-ci ildən AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitunun dissertantıdır.

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

 2001-ci ildən GDU-nun Azərbaycan tarixi kafedrasında müəllin, 2006-cu ildən baş müəllim işləyir.

 • Bakalavr pilləsində Azərbaycan tarixi fənnini aparır.

TƏDQİQAT  SAHƏSİ

 Vətən tarixinin müasir dövrü

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 -ci ildönümünə həsr olunmuş IV Beynəlxalq Elmi Konfransda.

 • Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci və hakimiyyətə qayıdışının 22-ci il dönümün həsr olunmuş II Beynəlxalq elmi konfrans
 • International Conference , Actual problems of the history of the Caucasus.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Gəncə şəhərində toy mərasimi ilə bağlı bəzi adətlərə dair, GDU.Elmi xəbərlər. Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası.№3 Gəncə, 2010
 • Xocalı soyqırımı xarici mətbuatda, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Universiteti. Xocalı Soyqırımı (məqalələr toplusu). Gəncə,2015.
 • Ermənilərin Azərbaycana qarşı təcavüzkarlıq siyasətlərinin mərhələlərinə qısa baxış, “Uydurma erməni soyqırımı: yalanlar, iftiralar. Türk müsəlman soyqırımı: faktlar, həqiqətlər”. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci və hakimiyyətə qayıdışının 22-ci il dönümün həsr olunmuş II Beynəlxalq elmi konfransın materialları. 2015-ci il Bakı.
 • Азербайджан- как пример этнической толерантности на Кавказе, International Conference. Actual problems of the history of the Caucasus. Volume I. 15-16 October 2015. Ganja.

Əliyeva Gülara Əlvan qızı

Azərbaycan tarixi kafedrasının baş müəllimi

Telefon: 050-480-42-50

 QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1976 – cı ildə Azərbaycan SSR Ağcabədi rayonunun Salmanbəyli kəndində anadan olmuşdur
 • 1994-cü ildə Azərbaycan SSR Kirovabad şəhəri 18 saylı dəmiryol orta məktəbini bitirmişdir

 TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 1999 – cu ildə Gəncə şəhəri H.Zərdabi adına GDPİ –nun ba-

kalavr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib

 • 2001 – ci ildə GDU –nun magistraturasını fərqlənmə diplomu ilə bitirib
 • 2005 – ci ildən GDU – nin Vətən tarixi üzrə dissertantı olub
 • 2014-cu ildə “XIX – XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda rusdilli təhsil” adlı elmi – tədqiqat işini tamamlayıb, müdafiə edib
 • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında AAK-ın 10 fevral 2016-cı il tarixli (protokol N05-k) qərarı ilə tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi adı verilib.

 ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2001 – ci ildən AMİ Gəncə filialında “İctimai və təbiət fənləri” kafedrasında müəllim işləmişdir
 • 2007 – ci ildən AMİ Gəncə filialında “İctimai və təbiət fənləri” kafedrasında  baş müəllim vəzifəsində çalışmışdır
 • 2005 – ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Azərbaycan tarixi” kafedrasının Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi üzrə dissertantı olmuşdur.
 • 2008 – ci ildən GDU – nun “Azərbaycan tarixi” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışmışdır
 • Bakalavr pilləsində “Azərbaycan tarixi” fənnini tədris edir
 • 20 elmi məqalənin və “Dağlıq Qarabağ problemi”nin tarixi” adlı kitabın müəllifidir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Vətən tarixinin müasir dövrü

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Azərbaycan Respublikasında keçirilən bir sıra seminar və konfranslarda iştirak etmişdir

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 1993-2003-cü illərdə Azərbaycan-türk siyasi diplomatik münasibətlərdə Heydər Əliyevin fəaliyyəti, Doktorant və aspirantlar elmi publisistik jurnalı №7, Moskva 2009
 • Azərbaycanda Xalq Cümhuriyyəti dövründə rusdilli təhsil, BDU, Tarix və onun problemləri. №4 , Bakı 2010
 • Qori Müəllimlər Seminariyasının Azərbaycan bölməsi, TDU Beynəlxalq elmi jurnal №2, Tbilisi 2010
 • XXəsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda şöbələrinin təşkili, GDU-nun elmi əsərlər məcmuəsi № 3, Gəncə 2012
 • Qori Müəllimlər Seminariyasının Azərbaycan bölməsi, Draqomanova adına Ukrayna Pedaqoju universitetinin elmi məqalələr məcmuəsi, № 1 Kiyev 2013 

Namazova Elminaz Məhərrəm qızı 

Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi kafedrasının baş müəllimi.

Telefon 266-43-72

QISA BiOQRAFIK MƏLUMAT

 • 1974-cü il noyabrın 18-də Xanlar Rayon Yeni Əli Bayramlı kəndində anadan olmuşdur.
 • 1982-ci ildə Xanlar Rayon Yeni Əli Bayramlı kənd orta məktəbinə getmiş və 1992-ci ildə həmin məktəbi bitirmişdir.

TƏHSİLİ VƏ  ELMI DƏRƏCƏ VƏ ELMI ADLARI

 • 1993-cü ildə H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstituna daxil olub
 • 1997-ci ildə həmin institu bakalavr dərəcəsi ilə bitirmişdir
 • 1997-ci ildə H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnsitutunun magistraturasına daxil olub
 • 1999-cu ildə həmin institutu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 02.2002-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi kafedrasında müəllim
 • 03.2003-cü ildən müqavilə ilə müəllim
 • 03.2003-cü ildən 0,25 ştat stajçı müəllim
 • 09.2004-cü ildən müsabiqəyədək 0,25 ştat müəllim işləyib
 • 03.2005-ci ildən Tarix fakültəsi Elmi Şurasının qərarı ilə 0,25 ştat müəllim 08.02.2006-cı ildən 0,5 ştat müəllim
 • 2008-ci ildən həmin kafedrada 0,5 ştat baş müəllim işləyir
 • Bakalavr pilləsində “Azərbaycan tarixi” fənnini tədris edir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • “Tarix yalan və Qarabağ faciəsi”

BEYNƏLXALQ  SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 Azərbaycan Respublikasında keçirilmiş beynəlxalq və respublika əhəmiyyətli konfranslarda iştirak etmişdir.

 SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin təhsil siyasəti, GDU.Elmi xəbərlər..№3, Gəncə , 2010
 • Azərbaycan Almaniya münasibətləri (1991-1996), GDU-nun elmi əsərlər məcmuəsi № 2 Gəncə , 2011
 • Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri (1991-1997 GDU-nun elmi əsərlər məcmuəsi № 2, Gəncə 2012
 • Azərbaycan diasporunun formalaşması, GDU-nun elmi əsərlər məcmuəsi № 3, Gəncə 2012

Cahangirova Tünzalə Məhərrəm qızı

Azərbaycan tarixi kafedrasının  baş müəllimi

           Tel:(+994022) 254-77-68

             QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 10.1961-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olub
 • 1978-ci ildə Gəncə şəhəri 16 saylı orta məktəbi bitirib.

 TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1978-82-ci illərdə GDU-nun tarix fakültəsində təhsil alıb

 ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1982-85-ci illərdə Ucar rayonunda müəllim,dərs hissə müdiri.
 • 1985-2000-ci illərdə Gəncə şəhər 2 saylı orta məktəbdə tarix müəllimi.
 • 2000-ci ildə GDU-nun Azərbaycan tarixi kafedrasında baş laborant.
 • 2001-2011-ci illərdə Azərbaycan tarixi kafedrasında müəllim.
 • 2011-ci ildən Azərbaycan tarixi kafedrasında baş müəllim vəzifəsində işləyir.
 • Bakalavr pilləsində “ Azərbaycan tarixi”, “Azərbaycanda kapitalizmin inkişaf problemləri” fənlərini tədris edir

         TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Gəncə şəhəri və AXC-nin tarixi

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • “Qədim Gəncənin təsərrufat həyatı”.GDU,elmi xəbərlər məcmuəsi №1,2007.
 • “Gəncə Səfəvilər dövründə”.GDU,elmi xəbərlər məcmuəsi №2,2011.
 • “AXC dövründə xalq maarifi”.GDU,elmi xəbərlər məcmuəsi №2,2011.

Hüseynova Rimunə Zakir qızı

Azərbaycan tarixi kafedrasının baş müəllimi.

Telefon: +(994)22 258-10-95, mobil 055 791 63 63

 QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1980-ci il avqust ayının 13 də Ermənistan Respublikasının Vardenis rayonunun Yenikənd kəndində anadan olmuşdur.
 • 1997 ci ildə Gəncə şəhər M.Müşfiq adına 14 saylı orta məktəbin XI sinfini bitirmışdir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2001-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Tarix-ictimaiyyət ixtisası üzrə bakalavır pilləsini bitirmişdir.
 • 2003-cü ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Avropanın və Amerikanın yeni və ən yeni tarixi ixtisası üzrə magistratura pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 2006-cı ildə “Azərbaycanın türk dövlətləri ilə münasıbətlərinin inkişafında Heydər Əliyevin rolu (1993-2003-cü illər)” mövzusunda namizədlik işı götürüb və 16.05.2015 ci il tarixində  müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2003-cü ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi kafedrasında müəllim işləmişdir.
 • 2011-ci ildən hal-hazıradək Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi kafedrasında baş müəllim işləyir.
 • Bakalavr pilləsində universitetin müxtəlif fakültələrində Azərbaycan tarixi fənnini tədris edir.
 • 14 məqalə müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Azərbaycan tarixinin müasir dövrü: 1993-2003-cü illərdə Azərbaycanın türk dövlətləri ilə münasibətlərinin inkişafında Heydər Əliyevin rolu.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Milli mənəvi dəyərlərin qorunması qloballaşan dünyamızın aktual problemidir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci və hakimiyyətə qayıdışının21-ci ildönümünə həsr olunmuş elmi- praktik konfrans.
 • Rusiya Fedarasiyasının Pyatiqorsk Dövlət Linqivistika Universitetində təşkil olunmuş II  Международной научной конференции «Научные исследования в сфере гуманитарных наук: открытия XXI века».

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Azərbaycanın Özbəkistanla münasibətlərinin yenidən qurulmasında və inkişafında Heydər Əliyevin rolu, GDU-nun elmi əsərlər məcmuəsi № 3, Gəncə 2012
 • Türk dövlətləri ilə hərtərəfli əməkdaşlığın inkişafında Heydər Əliyevin rolu, Xabarşi Vestnik Abay adına Kazak Milli Pedaqoji Universitei “ Tarix və sosial siyasi elmlər” seriyası № 3, Alma Ata 2012
 • Azərbaycanın Özbəkistanla münasibətlərinin yenidən qurulmasında və inkişafında Heydər Əliyevin rolu , GDU elmi xəbərlər, Gəncə 2012
 • “Azərbaycanın türk dövlətləri ilə münasibətlərinin inkişafında Heydər Əliyevin rolu (1993-2003-cü illər)” probleminin tarixşünaslığı. Tarix və onun problemləri Nəzəri, elmi, metodik jurnal Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunun. Xüsusi buraxılış Bakı 2013səh
 • Azərbaycan- Qazaxıstan münasibətləri (1993-2003-cü illər). Geo Strategiya Aylıq ictimai-siyasi, elmi- populyar jurnal №4 (22) iyul-avqust Bakı 2014
 • Heydər Əliyev və Azərbaycan- Özbəkistan münasibətləri (1993-2003-cü illər). Tarix və onun problemləri 3Nəzəri, elmi, metodik jurnal Bakı 2014
 • Heydər Əliyev və Azərbaycan-Türkmənistan münasibətləri (1993-2003-cü illər). Azərbaycan Universiteti Milli mənəvi dəyərlərin qorunması qloballaşan dünyamızın aktual problemləridir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91 illiyi və hakimiyyətə qayıdışının 21 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları Bakı 2014

Behbudova Təranə Gəray qızı

 GDU-nun Azərbaycan tarixi kafedrasının baş müəllimi

Telefon: 266-43-72

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 11.1983-cü ildə Naftalan şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1989-cu ildə Naftalan şəhər orta məktəbinin birinci sinifinə daxil olub
 • 2000-ci ildə orta məktəbi bitirmişdir

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2000-ci ildə GDU-nun Tarix ixtisasına daxil olub
 • 2004-cü ildə ali məktəbi başa vurmuşdur.
 • 2004-cı ildə GDU-nun magistratura şöbəsinə daxil olub
 • 2006-cı ildə həmin şöbəni fərqlənmə diplomu ilə başa vurmuşdur.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 2006-cı ildən GDU-nin Azərbaycan tarixi kafedrasında müəllim

 • 2012-ci ildən həmin kafedrada baş müəllim vəzifəsində çalışmaqdadır.

TƏDQİQAT  SAHƏSİ

 • Şimali Azərbaycanda 1877-ci il üsyanları

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Azərbaycan Respublikasında keçirilmiş beynəlxalq və respublika əhəmiyyətli konfranslarda iştirak etmişdir.

 SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 Quba və Nuxa üsyanları, GDU-nun elmi əsərlər məcmuəsi№ 3, Gəncə 2012

 • 1877-ci il Quba üsyanı. Üsyanın II mərhələsi, GDU Elmi əsərlər məcmuəsi, Gəncə 2013
 • 1877-ci ildə Dərbənd bölgəsində çıxış və üsyan dalğası, Tarix və onun problemləri, Bakı 2013
 • 1877-ci il Quba üsyanı. Üsyanın I mərhələsi, ADPU Elmi əsərlər məcmuəsi, Bakı 2013 

Abbasov Vüqar Dilqəm oğlu28

Azərbaycan tarixi kafedrasının müəllimi,

Tel: (+994 50) 327 71 38

E-mail: vuqar.abbasov.76@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 Abbasov Vüqar Dilqəm oğlu 7 noyabr 1976-cı ildə Azərbaycan Respublikası, Gədəbəy rayonunun Daryurd kəndində anadan olmuşdur.

 • 1993-cü ildə Gədəbəy rayonu Daryurd kəndi orta məktəbini bitirmişdir.

TƏHSİL VƏ ELMİ  DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 1997-ci ildə Həsən bəy Zərdabi adına Gəncə Dövlət İnstitutunun Tarix və Dil-Ədəbiyyat fakultəsinin tarix ixtisasını bitirmişdir.

 • 1999-cu ildə Həsən bəy Zərdabi adına Gəncə Dövlət İnstitutunun Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi ixtisası üzrə magistr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirərək magistr elmi dərəcəsi almışdır.

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

 2000 – 2004-cü illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi kafedrasında baş laborant vəzfəsində çalışmışdır.

 • 2004-cü ildən GDU Azərbaycan tarixi kafedrasında müəllim işləyir.
 • 2011-ci ildən Tarix fakultəsini tyutoru vəzifəsində çalışır.
 • Bakalavr pilləsində “Azərbaycan tarixi” fənnini aparır.
 • 5 məqalənin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 Hal-hazırda Azərbaycan – Türkiyə münasibətlərində Dağlıq Qarabağ məsələsi mövzusu üzərində elmi tədqiqatla məşğuldur.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 “1918 – 1920-ci illərdə Naxçıvanın erməni təcavüzündən müdafiə olunmasında Türkiyənin rolu” // GDU Professor – Müəllimlərin, aspirant və gənc tədqiqatçıların elmi konfransının “Materialları”nda, Bakı, 2001.

 • “İlham Əliyev və Gəncə” // Gəncə şəhərinin tarixi. Elmi-praktik konfransın materialları (sentyabr-oktyabr – 2003), Bakı, “Nurlan”, 2004.
 • “XII – XIII əsrlərdə Gəncə şəhərində əxilik təşkilatı” // Gəncə şəhərinin tarixi. Elmi-praktik konfransın materialları (sentyabr-oktyabr – 2003), Bakı, “Nurlan”, 2004.
 • “İrəvan xanlığının çar Rusiyası tərəfindən işğal olunmasında Eçmiədzin katolikosluğunun rolu” // GDU, Elmi Xəbərlər. Humanitar və təbiət elmləri seriyası. Bakı, “Nurlan”, 2005, № 1.
 • “Gənc türklər inqilabı dövründə Azərbaycan – Türkiyə münasibətləri” // GDU Professor – Müəllimlərin, aspirant və gənc tədqiqatçıların elmi konfransının “Materialları”nda, Bakı, 2006.

İbrahimova Çinarə Yasin qızı

 GDU-nun Azərbaycan tarixi kafedrasının müəllimi

Telefon: 055-585-44-33

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

 1985-ci il avqust ayının 24-də Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

 • 2003-cü ildə orta məktəbi bitirmişdir

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 2007-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Tarix ixtisasını bitirmişdir

 • 2009-cu ildə GDU-nun magistratura pilləsini başa vurmuşdur

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2009-cu ildə də Azərbaycan tarixi kafedrasında kabinə müdürü vəzifəsində çalışmışdır.
 • 2010-ci ildən isə GDU-nin Azərbaycan tarixi kafedrasının müəllimi vəzifəsində işləyir

            SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. 20 Yanvar-Azərbaycan xalqının silinməz qan yaddaşı, GDU, Elmi xəbərləri, №3, Gəncə, 2014
 2. XX əsr Azərbaycan neft strategiyası, GDU, Elmi xəbərləri, №4, Gəncə, 2014

Həmzəyeva  Nurlana  Qərib qızı

 GDU-nun Azərbaycan tarixi kafedrasının baş müəllimi

Telefon: 022 253 09 84

QISA BİOQRAFIK MƏLUMAT

 • 1983-cü il noyabrın 11-də Azərbaycan Respublikasının,Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.
 • 2000-ci ildə Gəncə şəhər 24 saylı orta məktəbi bitirmişdir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2004-cü ildə GDU-nun Tarix fakultəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 2006-cı ildə GDU-nun Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi istiqaməti üzrə magistratura şöbəsini bitirmişdir.
 • 2011-ci ildən AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya Institutunun dissertantıdır.
 • 2000-ci ildən YAP-ın üzvüdür

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2009-cu ilin sentyabr ayından GDU-nun Azərbaycan tarixi kafedrasında baş laborant işləyir.
 • 2010-cu ilin sentyabr ayından GDU-nun Azərbaycan tarixi kafedrasında müəllim vəsifəsində işləyir.
 • 2016-cı ilin fevral ayından GDU-nun Azərbaycan tarixi kafedrasındabaş müəllim vəzifəsində işləyir.
 • Bakalavr pilləsində “Azərbaycan tarixi”, “Atabəylər dövləti”, “Səfəvilər dövləti” və s. fənlərini tədris edir.
 • 5məqalənin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Arxeologiya və Etnoqrafiya: “Gəncənin maddi mədəniyyəti (XIX-XX əsrlər)”

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 -ci ildönümünə həsr olunmuş IV Beynəlxalq Elmi Konfrans

 • International Conference. Actual problems of the history of the Caucasus

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Gəncə şəhərinin təsərüfat tikililəri(XIX-XXəsrlər), GDU-nun elmi əsərlər məcmuəsi№ 3, Gəncə 2012
 • Gəncə şəhər əhalisinin etnik tərkibi, GDU-nun elmi əsərlər məcmuəsi№ 3, Gəncə 2012
 • Xocalı soyqırımı: insanlığın qətlə yetirildiyi və bəşəriyyətin susduğu faciə, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Universiteti. Xocalı Soyqırımı (məqalələr toplusu). Gəncə,2015