Professor-müəllim heyəti

Cavadov Asif Şəmil oğlu

Tarix elmləri namizədi, dosent 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1953-cü ildə   avqustun 1-də Beyləqanda anadan olmuşdur

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ ADLARI

 • 1969-cu ildə KDPU tarix fakultəsinə daxil olmuşdur
 • 1973-cü ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 1985-ci ildə “Fəhlə gənclərin ideya-siyasi tərbiyəsində kommunist partiyasının rolu” adlı  mövzusunda dissertasiya müdafiə etmiş və tarix elmləri namizədi elmi dərəcəsi almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1973-1976-cı illərdə  Beyləqan təzə kənd məktəbində t\ict müəllimi
 • 1976-cı ildə APİ Kirovabad filialında laborant,baş laborant,kabinə müdüri
 • 1979 –cu ildə Cingiz İldırım adına Azərbaycan Politexnik institutunun Kirovabad filialında müəllim
 • 1981-ci ildə baş müəllim
 • 1985-1990-cı illərdə Texnologiya İnistitutunun partiya  komitə katibi
 • 1990-2003-cü ilərdə Azərbaycan Texnologiya Universitetində Tarix kafedrasının müdiri
 • 2005-ci ildə  Azərbaycan tarixi kafedrasının dosenti  həmçinin GDU-nun Təlim – tərbiyə işləri üzrə prorektor
 • 2006 -2011-ci illərdə Azərbaycan tarixi kafedrasında müdir
 • 2007 -2013-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetində Tərbiyə işləri üzrə prorktor
 • 2014-cü il aprelin 17-dən  Gəncə Dövlət Universitetində Baş müşavir işləyir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Tədqiqat obyekti Azərbaycan tarixinin XX əsrin əvvəli dövrüdür.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

•    11-15 mart 1999-cu il “Qədim tarix abidələrin tədqiqi və qorunmasının aktual problemləri konfransı” Təbriz, İran

•    24-26 may 2008-ci il Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illiyi ilə bağlı Beynəlxalq konfrans, Gəncə Azərbaycan

•    25-29 dekabr 2009-cu il Bakalavr təhsil sisteminin tətəbiqi yolları və metodları” na həsr edilmiş Beynəlxalq simpozium, Vilnus, Litva

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Yurdumuzun Ulu yadigarları Gəncə 2001
 • Azərbaycan XVI-XVIII əsrin birinci yarısında. Gəncə 2008
 • H. Əliyev və milli etnik dəyərlər Gəncə 2009
 • Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan dövlət quruculuğunun dahi nəzəriyyəçisi və praktikidir, Heydər Əliyev Azərbaycan, Gəncə, Bakı “ Nurlan” Bakı 2009
 • Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında Heydər Əliyev fondunun fəaliyyəti, Gəncə, 2015-ci il


MONOQRAFİYA DƏRSLİK VƏ DƏRS VƏSAİTLƏRİ


• Azərbaycan şərq-qərb ipək yolunuun mərkəzidir. Dərs vəsaiti Gəncə-200,90 s.

• Azərbaycan XV-XVIII əsrin birinci yarısında dərs vəsaiti Gəncə-2008 191s.
• Heydər Əliyev tərəfindən müstəqil Azərbaycan Respublikasında milli mənəvi dəyərlərin inkişafı monoqrafiya, Gəncə-2009,106 s.

Usenov Fəxrəddin Eyib oğlu

 Tarix elmləri namizədi, dosent

 GDU-nun Azərbaycan tarixi kafedrasının müəllimi

Telefon: 050-727-17-53

E-mail: fexreddinuse46@gmail.com

QISA BİOQRAFIK MƏLUMAT

 • 1946-cı il aprelin 3-də Qərbi Azərbaycan (keçmiş Ermənistan SSR-in) Qarabağlar (kiçik Vedi) rayonunun Yellicə kəndində kolxozçu ailəsində anadan olmuşdur.
 • 1948-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Gəncə (keçmiş Kirovabad) şəhərinə köçmüşdür.
 • 1954-1963-cü illərdə Kirovabad şəhəri M.Əzizbəyov adına 15 nömrəli məktəi bitirmişdir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ ADLARI

 • 1965-ci ildə Kirovabad Politexnik texnikumunu bitirmişdir
 • 1969-cu ildə H.Zərdabi adına Kirovabad Dövlət Pedoqoji İnstitutunun Tarix fakültəsini bitirmişdir.
 • 1986-cı ildə Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunda “Ermənistan və Gürcüstan zəhmətkeşlərinin Sovet hakimiyyətinin qurulması uğrunda mübarizəsinə Azərbaycan SSR-in qardaşlıq köməkliyi 1920-1921-ci illər” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. Tarix elmləri namizədi, dosentdir.
 • Üç monoqrafiyanın, bir tövsiyyənin, bir metodik vəsaitin, dörd dərs proqramının və bir çox məqalənin müəllifidir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1969-1981-ci illərdə Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyinin təyinatı üzrə Sabirabad rayonunda (Çölbeşdəli, Qarağac, Qarasu kəndlərində) müəllim işləmişdir.
 • 1981-1982-ci illərdə Kirovabad şəhəri 15 nömrəli Texniki peşə məktəbində müəllim işləmişdir.
 • 1982-1983-cü illərdə Kirovabad Yüngül Sənaye texnikumunda müəllim işləmişdir.
 • 1983-1986-cı illərdə Kirovabad şəhəri Gəncə rayon “Bilik” cəmiyyəti təşkilatının məsul katibi işləmişdir. İkinci çağırış Gəncə RXD sovetinin deputatı seçilmişdir.
 • 1986-1996-cı illər “Şərəf Nişan”ı ordenli Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı institutunda Sov. İKN tarixi kafedrasında assent, müəllim, baş müəllim işləmişdir.
 • 1996-cı ildən 2004-cü ilə kimi Gəncə şəhəri Kəpəz rayonundakı Nəsimi adına 44 nömrəli məktəbdə direktor işləmişdir.
 • 1997-ci ildə həmin məktəbin bazasında ingilis dili təmayüllü “Bağça-Məktəb-Lisey” kompleksi adlı yeni tipli tədris müəssisəsi yaratmış və onun ilk direktoru olmuşdur. 2004-cü ildə öz ərizəsi ilə həmin vəzifədən azad olunmuşdur.
 • 2004-cü ildən GDU-nun Azərbaycan tarixi kafedrasının əməkdaşıdır.
 • 2007-2008-ci illərdə Daşkəsən rayon Təhsil şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışmışdır.

Bağırova Sevinc Ramiz qızı

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru

Azərbaycan tarixi kafedrasının dosenti

Telefon: +994556627173

E-mail: seva.bagirova.1978@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT 

 • 27 sentyabr 1978-ci ildə Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub. Ailəlidir,
 • 2 övladı var. 2003-cü ildən YAP-ın üzvüdür

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1995-ci ildə Gəncə şəhəri, 4 saylı orta məktəbi bitirib.
 • 2000-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Tarix fakültəsinin Tarix ixtisası üzrə bakalavr pilləsini bitirib.
 • 2002-cü ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Magistatura şöbəsini “Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi” ixtisasını fərqlənmə ilə bitirib.
 • 2006-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetində 07.00.02 “Vətən” tarixi ixtisası üzrə dissertant 
 • 2014-ci ildə Tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2004-2011-cü illərdə Gəncə Dövlət Universiteti, Azərbaycan tarixi kafedrası,  müəllim.
 • 2011-2016-ci illərdə Gəncə Dövlət Universiteti, Azərbaycan tarixi kafedrası, baş müəllim.
 • 2016-2018-cü illərdə Gəncə Dövlət Universiteti, Azərbaycan tarixi kafedrası, dosent əvəzi.
 • 2018-ci ildən Gəncə Dövlət Universiteti, Azərbaycan tarixi kafedrası, dosent

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Erməni məsələsi böyük dövlətlərin siyasi təzyiq vasitəsi kimi “Uydurma erməni syqırımı: yalanlar, iftiralar. Türk müsəlman soyqırımı: faktlar, həqiqətlər”. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci və hakimiyyətə qayıdışının 22-ci il dönümün  həsr olunmuş II Beynlxalq elmi kohfransın materialları. 2015-ci il Bakı.
 • Azərbaycan xalqına  qarşı aparılan soyqırımların ilk mərhələsi 1905-1907-ci illər VIII. ULUSLARARASI ATATÜRK KONGRESİ THE VIIIth INTERNATIONAL CONGRESS ON ATATÜRK 13-15 EKİM / OCTOBER 2015 / GENCE /AZERBAYCAN-AZERBAIJAN
 • 1905 Yılında Bakü’de Kanlı Katliam: Sebep ve Sonuçları Yeni Türkiye 77. Kafkaslar özel sayısı-VII Karabağ ve Azerbaycan’da ermenilerin yaptiklari katliamlar. Temmuz-Aralık 2015. S. 121-132 http://www.yeniturkiye.com/display.asp?c=0771
 • Müasir dövrdə Azərbaycan Türkmənistan əlaqələrinin əsas istiqamətləri GDU. Gənc alimlərin  III Beynlxalq elmi konfransı materialları.  I hissə Gəncə, 2018
 • Azərbaycanlıların və digər Türkdilli Xalqların Əməkdaşlıq Mərkəzinin türk dünyasının inteqrasiya yönündə fəaliyyəti GDU. Gənc alimlərin  Beynlxalq elmi konfransı materialları.  Gəncə, 2022

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • XIX-XX əsrlərdə Azərbaycanın sosial-iqtisadi və siyasi tarixinin başlıca problemləri Dərs vəsaiti Gəncə Dövlət Universitetinin 19.04.2017-ci il tarixli 5/107 saylı əmri ilə təsdiq edilmişdir.
 • The main directions of the co-operation between the Republic of Azerbaijan and RussianFederation Republic of Dagestan Вопросы истории  Москва 2019
 • Çarizmin köçürmə siyasətinin Şimali Azərbaycanda kənd təsərrüfatında kаpitаlist münаsibətlərinin inkişаfına təsiri GDU. Elmi Xəbərlər. Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası.  Gəncə, 2022
 • Müasir mərhələdə Xəzər dənizinin statusu problemi GDU. Elmi Xəbərlər. Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası.  Gəncə, 2022
 • Azərbaycan tariхi  fənnindən bakalavr hazırlığı üzrə seminar məşğələlərinə dair metodik göstəriş qeyri-ixtisas fakültələr üçün Gəncə Dövlət Universitetinin 10.03.2017-ci il tarixli 5/57 saylı əmri ilə təsdiq edilmişdir.
 • Ümummilli Lider Heydər Əliyevin iqtisadi inkişaf konsepsiyası GDU. Elmi Xəbərlər. Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası.  Gəncə, 2019
 • Gəncə xanlığının hərbi müdafiə sistemləri GDU. Elmi Xəbərlər. Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası.  Gəncə, 2022

Əliyeva Gülara Əlvan qızı       

                                                                      

Tarix Elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi kafedrasının dosenti

Telefon: +994504804250

E-mail: gularaalvan!@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1976 – cı ildə Azərbaycan SSR Ağcabədi rayonunun Salmanbəyli kəndində anadan olmuşdur
 • 1994-cü ildə  Azərbaycan SSR Kirovabad şəhəri 18 saylı dəmiryol orta məktəbini bitirmişdir

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1999– cu ildə Gəncə şəhəri H.Zərdabi adına GDPİ –nun bakalavr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib
 • 2001 – ci ildə GDU –nun magistraturasını fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
 • 2005 – ci ildən GDU – nin Vətən tarixi üzrə dissertantı olub.
 • 2014-cu ildə “XIX – XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda rusdilli təhsil” adlı elmi – tədqiqat işini tamamlayıb, müdafiə edib.
 • 2022-ci ildə dosent elmi adı almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2001 – ci ildən AMİ Gəncə filialında “İctimai və təbiət fənləri” kafedrasında müəllim işləmişdir.
 • 2007 – ci ildən AMİ Gəncə filialında “İctimai və təbiət fənləri”  kafedrasında  baş müəllim vəzifəsində çalışmışdır.
 • 2005 – ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Azərbaycan tarixi” kafedrasının Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi üzrə dissertantı olmuşdur.
 • 2008– ci ildən GDU – nun “Azərbaycan tarixi” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışmışdır.
 • Bakalavr pilləsində “Azərbaycan tarixi” fənnini tədris edir.
 • 40 dan çox elmi məqalə  və tezislərin, 1 dərs vəsaiti – “XIX-XX əsr Azərbaycan mədəniyyəti”, 1 monoqrafiya– “Dağlıq Qarabağ problemi”nin tarixi,1 metodiki göstəriş, fənn proqramlarının müəllifiyəm. 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 •  Vətən tarixinin müasir dövrü – “XIX – XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda rusdilli təhsil”

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Azərbaycan Respublikasında  keçirilən bir sıra seminar və konfranslarda iştirak etmişdir

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Kirov «Dağlıq Qarabağ problemi»nin müəlliflərindən biri. GDU. Elmi əsərlər məcmuəsi. Bakı, ş.2000
 • Bədnam köçürmə siyasəti və «Dağlıq Qarabağ problemi. GDU.Tələbə və magistırların elmi konfransının materialları. Bakı ş. 2001
 • «Daşnaksütün» partiyasının «Böyük Ermənistan» xülyası. Gəncə fılialı.Əsərlər toplusu. Gəncə ş.2004
 • Аzərbaycan  xanlıqlar dövrü tarixinin yenidən araşdırılmasmı şərtləndirən amillər. AMEA. Gəncə Regional Elmi Mərkəz.Xəbərlər məcmuəsi, Gəncə,  2006
 • Xanlıqlar dövrü tarixinin yenidən araşdınlması zərurətinə dair. Gəncə filialı.Elmi məqalələr. Bakı  ş..2007
 • Gəncə xanlığının və Gavad xanın son günləri rus tarixşünaslığında. AMEA. Gəncə Regional Elmi Mərkəz.Xəbərlər məcmuəsi, Gəncə,  ş.2007
 • «Dağlıq Qarabağ proble­mi » nin tarixi (monoqrafiya). Gəncə – Poliqrafiya. ASC, Gəncə ş..2007
 • Çağdaş Azərbaycan dövlətçiliyinin fenomenal memarı. AMİ. Gəncə fılialı. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasmın 85 il-liyinə həsr olunmuş elmi -praktik konfransın material-ları.Gəncə ş. 2008
 • Bir xəyanətin rezonansı. GDU Elmi Xəbərlər. Gəncə ş.2009
 • 1993-2003-cü illərdə Azərbaycan-türk siyasi diplomatik münasibətlərdə Heydər Əliyevin fəaliyyəti, Doktorant və aspirantlar elmi publisistik  jurnalı №7, Moskva 2009
 • Azərbaycanda Xalq Cümhuriyyəti dövründə rusdilli təhsil, BDU, Tarix və onun problemləri. №4 Bakı 2010
 • Qori Müəllimlər Seminariyasının Azərbaycan bölməsi, TDU Beynəlxalq elmi jurnal №2, Tbilisi 2010
 • Азербайджанское отделение Горийской Семинарии Учителей. Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. г. Курск.2010
 • О роли Азербайджанского отделения Горийской Семинарии Учителей. TQU.Международный периодический  научный журнал  Интеллект г. Тбилиси 2010
 • Qori Müəllimlər Seminariyasının Azərbaycan şöbəsinə dair. GDU.Elmi Xəbərlər.Gəncə ş. 2010
 • Ümummilli Lider  H.Əliyevin anadan olmasının 88-ci ildönümünə həsr olunmuş II Beynəlxalq elmi konfransın materialları,.Bakı-Gəncə ş. XIX əsrin sonlarında Azərbaycanda yeni tipli rusdilli məktəblərin vəziyyəti. BSU,GDU.Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. 2011
 • Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qız məktəbi. BDU.Tarix və onun problemləri. Bakı ş 2011
 • Çar Rusiyasının Şimali Azərbaycanda yürütdüyü təhsil siyasətinə dair(XIX yüzilliyin 20-60-cı illəri. BDU.Tarix və onun problemləri. Bakı ş 2011
 • XIX əsrin II yarısında ümumtəhsil məktəbləri nəzdində kənd təsərrüfatı və sənət şöbələrinin açılması. BDU.Tarix və onun problemləri. Bakı ş.  2012.
 •  Russian language education in Azerbayjan  in the beginning of XX century. Президиум  Национальной Академии Наук Азербайджанa. Azerbayjans & Azerbayjanis /Азербайджан и азербайджанцы  Bakı,  ş.2012
 • Азербайджанское отделение Горийской Семинарии Учителей. Национальный Педагоги-Ческий Университет  им.М.П..Драгоманова.Украинская  Академия Наук. Научное издание.Сборник научных работ “Гилея: научный вестник” . г. Киев.2013
 • XXəsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda şöbələrinin təşkili, GDU-nun elmi əsərlər məcmuəsi № 3, Gəncə 2012
 • Qori Müəllimlər Seminariyasının Azərbaycan bölməsi, Draqomanova adına Ukrayna Pedaqoju universitetinin elmi məqalələr məcmuəsi, № 1 Kiyev 2013
 • Russian language education in Azerbayjan  at the beginning of XX century. Международный научный журнал. Кавказ и мир г. Тбилиси 2013
 • XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda təhsilin inkişaf etdirilməsində ziyalıların rolu. BDU.Tarix və onun problemləri. Bakı ş.2017
 • Multikultural mühit və rusdilli təhsil XIX-XX yüzilliyin əvvəllərində (tezis). Azərbaycan Universiteti. Multikulturalizm Azərbaycanın dövlət siyasəti və cəmiyyətin həyat tərzidir. IV Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı ş.2016
 • XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda təhsilin inkişaf etdirilməsində ziyalıların rolu. BDU.Tarix və onun problemləri. Bakı ş 2017
 • “Dağlıq Qarabağ problemi”nin genezisi (tezis). AzTU. Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olunmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş tələbə və gənc tədqiqatçıların “Gənclər və elmi innovasiyalar” mövzusunda Respublika Elmi-və texniki konfransının materialları Bakı ş.2017
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-nin dəyərli mirası. GDU. Elmi xəbərlər. Gəncə ş.2018
 • Köçürmə siyasətinin etnik və demoqrafik nəticələri (tezis).GDU gənc alimlərin III beynəlxalq elmi konfransının materialları.Gəncə ş.2018
 • XIX-XX əsr Azərbaycan mədəniyyəti (dərs vəsaiti). Bakı, “Zərdabi LTD.2019
 • Qarabağ Daşnaksütyun partiyasının planlarında. GDU. Elmi xəbərlər. Gəncə ş.2019
 • Русскоязычное  образование вчера и сегодня: возможности и перспективы. Вопросы истории. г. Москва.2019
 • “Dağlıq Qarabağ problemi” Sovet hakimiyyətinin “yetirməsidir”. GDU. . Elmi xəbərlər. Gəncə ş.2020
 • Новая система народ- ного образования в Азербайджане в 1918-1920-ом годах. (тезис). Интернаука. Сборник статей по материалам XLIV международной научно-практичкской конференции. Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история.  г. Москва 2021
 • Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin yaradılması ədalətsiz akt kimi GDU. Elmi xəbərlər. Gəncə,2021

Behbudova Təranə Gəray qızı

GDU-nun Azərbaycan tarixi kafedrasının tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Telefon: +994-50-599-46-65

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 13.11.1983-cü ildə Naftalan şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1989-cu ildə Naftalan şəhər orta məktəbinin birinci sinifinə daxil olub
 • 2000-ci ildə orta məktəbi bitirmişdir

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2000-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin  Tarix ixtisasına daxil olub.
 • 2004-cü ildə Gəncə Dövlət Universitetinin  Tarix ixtisasını bitirmişdir.
 • 2004-cı ildə Gəncə Dövlət Universitetinin  magistratura şöbəsinə daxil olub
 • 2006-cı ildə Gəncə Dövlət Universitetinin  magistratura şöbəsini fərqlənmə diplomu ilə başa vurmuşdur.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2006-cı ildən Gəncə Dövlət Universitetinin  Azərbaycan tarixi kafedrasında müəllim
 • 2012-ci ildən Azərbaycan  kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışmaqdadır.

TƏDQİQAT  SAHƏSİ

 • “Şimali Azərbaycanda 1877-ci il üsyanları”

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Azərbaycan Respublikasında keçirilmiş beynəlxalq və respublika əhəmiyyətli konfranslarda iştirak etmişdir.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • H.Əliyevin Azərbaycan dövlətçiliyinin  inkişafında rolu. Elmi konfransın materialları, Sumqayıt. 2018
 • Azərbaycanın sossial- iqtisadi və mədəni inkişafında H.Əliyevin rolu. Elmi konfransın materialları, Sumqayıt 2018
 • 1877-ci il Nuxa üsyanı. Gəncə Dövlət Universitetinin “Elmi xəbərlər”məcmüəsi, Gəncə 2018
 • Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranması ərəfəsində ölkədə ictimai-siyasi vəziyyət. Gəncə Dövlət Universitetinin “Elmi xəbərlər”məcmüəsi,Gəncə 2018
 • Cənubi Qafqazda terror. Ermənilərin Azərbaycanlılara qarşı təcavüzkarlıq siyasəti. Qafqaz konfransi, Azərbaycan MEA,Qafqazşünaslıq İnstitutu,Bakı, 2018
 • Основные направления сотрудничества между Азербайджаном Республикой Дагестан Российской Федерации. Журнал «Вопрос Истории»,Москва 2019
 • Ermənistan ordusunun məğlubedilməzliyi mifini darmadağın edən 44 günlük  müharibə. Gəncə Dövlət Universitetinin “Elmi xəbərlər”məcmüəsi,Gəncə 2021
 • XIX əsrin I yarısında Şimali Azərbaycanda inzibati ərazi bölgüsü. Elmi konfransın materialları, Sumqayıt 2022
 • Müstəqillik illərində Gəncənin sosial-iqtisadi həyatı. Xəbərlər məcmuəsi “İctimai vəhumanitar elmlər” seriası AMEA,Gəncə bölməsi. 2022
 • Heydər Əliyev siyasətində multikulturalizm və tolerantlıq ideyaları. Elmi konfransın materialları, Mingəçevir 2022

Babayeva Saidə Kamran qızı

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru

GDU-nun Azərbaycan tarixi kafedrasının  t.ü.f.d., baş müəllim

Telefon: (994) 50-344-26-24

E-mail; saidababayeva962@gmail.com

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

 • 1976-cı il iyun ayının 3-də Bakı şəhərində qulluqçu ailəsində anadan olmuşdur.
 • 1983-cü ildə Quba şəhər 2 saylı orta məktəbə daxil olmuşdur.
 • 1993-cü ildə M.Ə.Sabir adına 5 saylı orta məktəbi bitirmişdir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1995-ci ildə H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutuna daxil olmuşdur.
 • 1999-cu ildə Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunu bitirmişdir.
 • 2000-ci ildə GDU-nun Tarix ixtisası üzrə magistratura şöbəsinə daxil olmuşdur.
 • 2002-ci ildə magistratura pilləsində təhsilimi başa vurmuşdur.
 • 2006-cı ildə GDU-nun Azərbaycan tarixi kafedrasına dissertant qəbul olunmuşdur.
 • 2010-cu ildə “İlk orta əsrlərdə Gəncəbasarda sənətkarlıq və ticarət.” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək tarix üzrə fəlsəfə doktoru  elmi dərəcəsini almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2002-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi kafedrasında pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır.
 • Hal–hazırda həmin kafedrada  işləyir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • “İlk orta əsrlərdə Gəncəbasarda sənətkarlıq və ticarət”

 BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Azərbaycan Respublikasında keçirilmiş beynəlxalq və respublika əhəmiyyətli konfranslarda iştirak etmişdir

   SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Nəsib bəy Yusifbəylinin milli ideologiyası. Dünya azərbaycanlılarının tarixi və müasirlik mövzusunda III Beynəlxalq elmi konfrans Bakı 2018
 • Azərbaycan xalqının çar Rusiyasının milli ayrıseçkilik siyasətinə qarşı mübarizəsi. Beynəlxalq elmi konfransın materialları\AMEA Tarix İnstitutu Elmi əsərləri Bakı 66-70
 • İlk orta yüzyillarda Gəncədə ticaret ve kültürel ilikiler. ULUSLARARASI DERGİ KARADENİZ SOSİAL BİLİMER SEMPOZYUMU.GİRESUN-TÜRKİYE. İSBN-978-605-325-180-466-70 21-23 İyun 2019
 •  İsmayıl bəy Qaspıralı məktəbinin davamçılarının AXC nin qurulmasında rolu. Elm və Təhsil Bakı 451-456.2018
 • Şirvanşahlar dövlətinin xarici siyasəti. GDU. Gəncə alimlərinin III Beynəlxalq elmi konfransı.Gəncə.2019
 • XX əsrin əvvəllərində Türk dünyasında Milli birlik hərəkatı və bunun tarixi əhəmiyyəti. Mingəçevir şəh.2021
 •  “İstiqlal savaşında Nəsib bəy Yusifbəyli yolu” Azərbaycan Respublikası Dini qurumlarla iş üzrə  Dövlət Komitəsi Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu Elmi konfrans 3 iyul 2021 ci il
 • Milli kimliyimizin formalaşmasında Nəsif bəy Yusifbəylinin fikirləri. Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu.2022
 

Hüseynova Rimunə Zakir qızı

GDU-nun Azərbaycan tarixi kafedrasının baş müəllimi,t.ü.f.d

Telefon: +(994)22 258-10-95, mobil 055 202 50 06

e-mail: rumina.huseyn@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1980-ci il avqust ayının 13 də  Ermənistan Respublikasının Vardenis rayonunun Yenikənd kəndində ziyalı ailəsində anadan olub.
 • Ailəlidir, 2 övladı var.
 • 2001-ci ildən YAP üzvüdür.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1997 ci ildə Gəncə şəhər M.Müşfiq adına 14 saylı orta məktəbin XI sinfini bitirib.
 • 2001-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Tarix-ictimaiyyət ixtisası üzrə bakalavır pilləsini bitirib.
 • 2003-cü ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Avropanın və Amerikanın yeni və ən yeni tarixi ixtisası üzrə magistratura pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
 • 2006-2010-cu illərdə Gəncə Dövlət Universitetində 07.00.02 “Vətən tarixi” üzrə doktranturanı bitirib.
 • 2017-ci ildə Tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2003- 2011- ci  illərdə  Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi kafedrasında müəllim.
 • 2011-ci ildən hal-hazıradək Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi kafedrasında baş müəllim işləyir.
 • Bakalavır pilləsində universitetin müxtəlif fakültələrində  Azərbaycan tarixi fənnini tədris edir.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 •  Rusiya Fedarasiyasının Pyatiqorsk Dövlət Linqivistika Universitetində təşkil olunmuş II  Международной научной конференции «Научные исследования в сфере гуманитарных наук: открытия XXI века». 16iyun 2015.
 • Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Universiteti ” Ulu Öndər   Heydər Əliyevin irsində multikultural və tolerant dəyərlər” Beynəlxalq elmi konfransın materialları 3-5 may 2016-cı il. Bakı 2016
 • Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Gəncə şəhər İcra Hakimiyyəti, Gəncə Dövlət Universiteti. Gənc alimlərin I Beynəlxalq elmi konfransı, I hissə, 17-18 oktyabr 2016. Gəncə.2016
 • Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Gəncə şəhər İcra Hakimiyyəti, Gəncə Dövlət Universiteti. Gənc alimlərin I I Beynəlxalq elmi konfransı , 26-27 oktyabr 2017. Gəncə.
 •   Azərbaycan Elm Mərkəzinin Elmi tədqiqt (beynəlxalq elmi jurnal İmpakt Faktor: 0.543)   I Beynəlxalq elm və təhsilin əsasları konfransının materialları 7 may 2022 Bakı 
 •   Cooperation in creation of the caucasus- central Asia transport corridor. WOC World Of Conferences, I International scientific conference. Innovative scientific research. 08-09 december 2022, Toronto.Canada  DOI htps://doi.orq/10.5281/zenodo.7432117 https://conference-w.com/ 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Роль Гейдара Алиева в развитии многостороннего сотрудничества с тюркскими государствами Казахский Национальный Педагогический Университет имени Абая Хабаршы Вестник Алматы №3 (34) 2012  стр75-78
 • Azərbaycanın Özbəkistanla münasibətlərinin yenidən qurulmasında və inkişafında Heydər Əliyevin rolu GDU, Elmi Xəbərlər, Fundamental, humanitar və  təbiət elmləri seriyası №3 Gəncə 2012 səh114- 120
 •  “Azərbaycanın türk dövlətləri ilə münasibətlərinin inkişafında Heydər Əliyevin rolu (1993-2003-cü illər)” probleminin tarixşünaslığı. Tarix və onun problemləri  Nəzəri, elmi, metodik jurnal Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunun. Xüsusi buraxılış Bakı 2013səh 173-180
 • Azərbaycan- Qazaxıstan münasibətləri (1993-2003-cü illər). Geo Strategiya Aylıq ictimai-siyasi, elmi- populyar jurnal №4 (22) iyul-avqust  Bakı 2014
 •  Heydər Əliyev və Azərbaycan- Özbəkistan münasibətləri (1993-2003-cü illər). Tarix və onun problemləri 3 Nəzəri, elmi, metodik jurnal Bakı 2014
 • Azərbaycan- Türkiyə elm-təhsil sahəsində əlaqələrin inkişafında Heydər Əliyevin rolu 1993-2003-cü illər. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi,

Gəncə Dövlət Universiteti, Elmi Xəbərlər, Fundamental, humanitar və  təbiət elmləri seriyası №3 Gəncə 2017  səh 259-265

 • Azərbaycan və Türkiyə arasında ədəbi-mədəni əlaqələrin inkişa-fında Heydər Əliyevin rolu zərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsi İncəsənət Dil və Ədə-biyyat İnstitutu Naxçıvan 2019 Cild 9№1(31) səh 21-27
 • TÜRKSOY çərçivəsində Azərbaycan mədəniyyətinin inkişaf tarixi. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Universiteti, Elmi Xəbərlər, Fundamental, humanitar və  təbiət elmləri seriyası №2 Gəncə 2020  səh 387-392.
 • Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində Türk Şurasının yeri. Naxçıvan Universiteti Elmi Əsərlər (iqtisadiyyat,filologiya, tarix,pedaqogika və psixologiy, coğrafiya, riyaziyyat) №4 (19) Naxçıvan 2020 səh 190-197.
 • Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində yeni mərhələ (2003-2008 ci illər) Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Universiteti, Elmi Xəbərlər, Fundamental, humanitar və  təbiət elmləri seriyası №2 Gəncə 2021  səh 65-70.

Həmzəyeva  Nurlana  Qərib qızı

GDU-nun Azərbaycan tarixi kafedrasının baş müəllimi, t.ü.f.d.

Telefon: +994504167674

E-mail: hemzeyeva_nurlana@mail.ru

QISA BİOQRAFIK MƏLUMAT

 • 1983-cü il noyabrın 11-də Azərbaycan Respublikasının,Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.
 • 2000-ci ildə Gəncə şəhər 24 saylı orta məktəbi bitirmişdir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2004-cü  ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Tarix fakultəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 2006-cı ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi istiqaməti üzrə magistratura şöbəsini bitirmişdir.
 • 2011-ci ildən AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya Institutunun dissertantıdır.
 • 2000-ci ildən YAP-ın üzvüdür

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2009-cu ilin sentyabr ayından  GDU-nun Azərbaycan tarixi kafedrasında baş laborant işləyir.
 • 2010-cu ilin sentyabr ayından GDU-nun Azərbaycan tarixi kafedrasında müəllim vəsifəsində işləyir.
 • 2016-cı ilin fevral ayından GDU-nun Azərbaycan tarixi kafedrasında baş müəllim vəzifəsində işləyir.
 • Bakalavr pilləsində “Azərbaycan tarixi”, “Atabəylər dövləti”, “Səfəvilər dövləti” və s. fənlərini tədris edir.
 • 5məqalənin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Arxeologiya və Etnoqrafiya: “Gəncənin  maddi mədəniyyəti (XIX-XX əsrlər)”

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 -ci ildönümünə həsr olunmuş IV Beynəlxalq Elmi Konfrans
 • International Conference. Actual problems of the history of the Caucasus

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Gəncə şəhərinin təsərüfat tikililəri(XIX-XXəsrlər), GDU-nun elmi əsərlər məcmuəsi№ 3, Gəncə 2012
 • Gəncə şəhər əhalisinin etnik tərkibi, GDU-nun elmi əsərlər məcmuəsi№ 3, Gəncə 2012
 • Xocalı soyqırımı: insanlığın qətlə yetirildiyi və bəşəriyyətin susduğu faciə, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Universiteti. Xocalı Soyqırımı (məqalələr toplusu). Gəncə,2015
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ordu quruculuğu sahəsində ilkin tədbirlərinə dair. Gənc tədqiqatçıların II respublika elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, AU. 15 mart 2019 səh. 111-114
 • AXC ordusu və onun  strukturuna dair. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında dövlət idarəçilik Akademiyası “AXC-nin 100 illik tarixi irs və müasirlik” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları 24 May 2018. Elm və Təhsil Bakı 2020 ci il
 • Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin Lənkəran əməliyyatı haqqında. GDU Elmi xəbərlər I cild 2020
 • Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin hərb tarixindən. . GDU Elmi xəbərlər I cild 2020
 • Gəncə şəhərində ipəkçiliyin və tütünçülüyün inkişafına dair tarixi mənbələrə  qısa  baxış. Sumqayıt Dövlət Universiseti 2021-ci il
 •  XIX-XX əsrlərdə Gəncə şəhərinin maddi mədəniyyət nümunələrinə dair. Abuot    material culture samples of Ganja city in XIX-XX centures.
 •  О приметах материальной культуры  города Гяанджа в XIX-XX вв

         Волросы Истоий, Москва 03.2021 Ст 174-179

Əliyev Mübariz Müseyib oğlu 

                                                                 

 GDU-nun Azərbaycan tarixi kafedrasının baş müəllimi

 Əməkdar müəllim

Telefon: 050-356 14 42

QISA BİOQRAFIK MƏLUMAT

 • 1955-ci il avqustun 1-də Azərbaycan Respublikasının,Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1972-cü ildə Gəncə şəhər 43 saylı orta məktəbi bitirmişdir.
 • Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2009-cu il tarixli 24 sentyabr 495 nömrəli sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi” fəxri adına layiq görülüb.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1882-ci  ildə H.Zərdabiadına KDPİ-nin Tarix fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 1996-cı ildən YAP-ın üzvüdür

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1982-85-ci illərdə təyinatla Daşkəsən şəhərində tarix müəllimi işləyib.
 • 1985-ci ildə  Gəncə Dövlət Universitetinə işə qəbul olunub.
 • 1991-ci  ildən   GDU-nun Azərbaycan tarixi kafedrasında müəllim ,1995-ci ildən baş müəllim işləyir.
 • 2006-cı ildən Tədris şöbəsinin müdiri  vəzifəsində çalışmışdır
 • Bakalavr pilləsində “Azərbaycan tarixi”, “Atabəylər dövləti”, “Səfəvilər dövləti” və s. fənlərini aparır.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • “Qarabağ probleminə gerçəkçi yanaşma”

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Azərbaycan Respublikasında keçirilmiş beynəlxalq və respublika əhəmiyyətli konfranslarda iştirak etmişdir.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Heydər Əliyev tarixi yaradan şəxsiyyətdir, Heydər Əliyev Azərbaycan, Gəncə, Bakı “ Nurlan 2009
 • Gəncə tarixinin aktual problemləri, II elmi-praktik konfransın materialları Gəncə , 2010
 • Şamaxı xanlığında kənd təsərrüfatı bitkilərinin yetişdirilməsi məsələsinə dair, Beynəlxalq Elmi-praktik konfransın tezisləri (ADAU), Gəncə , 2010
 • Nizamidə Azərbaycançılıq, Elm və Təhsil Elm və Təhsil , Bakı 2012
 • I və II Sam Mirzələr, GDU, Elmi xəbərlər, Gəncə 2014 həmmüəllif Dos.Emma Aslanova A.Mahmudo
 • I və II Sam Mirzələr. Gəncə Dövlət Universitetinin Elmi xəbərləri №1 Gəncə 2014.
 • Şamaxı xanlığında sənətkarlığın və ticzrətin bəzi məsələləri. Gəncə Dövlət Universitetinin Elmi xəbərləri №3 Gəncə 2018.
 • Şamaxı xanlığının ictimai veziyyətinə dair. Gəncə Dövlət Universitetinin Elmi xəbərləri №1 Gəncə 2019
 • Şirvan I Pyoturun xarici siyasətində. Elmi məqalə. Gəncə Dövlət Universitetinin Elmi xəbərləri №2 Gəncə 2021.
 • XVIII əsrin I yarisinda Şirvanda iran və yerli feodallar zülmünə qarşı qalxan xalq üsyanları. Elmi məqalə. Gəncə Dövlət Universitetinin Elmi xəbərləri №2 Gəncə 2021.
 • XVIII əsrin I yarisinda Şirvanda iran və yerli feodallar zülmünə qarşı qalxan xalq üsyanları. Elmi məqalə. Gəncə Dövlət Universitetinin Elmi xəbərləri №2 Gəncə 2022.

Mehdiyev Eldar Musa oğlu   

                                             

Azərbaycan tarixi kafedrasının baş müəllimi          

Tel: (+994 50) 689 98 86                                                                   

E-mail: eldarmeh1@gmail.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • Mehdiyev Eldar Musa oğlu fevralın 13-də 1977-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Gədəbəy rayonunun Səbətkeçməz kəndində anadan olmuşdur.
 • 1994-cü ildə Səbətkeçməz kəndi orta məktəbini bitirmişdir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ  DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1998-ci ildə Həsən bəy Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Tarix və Dil-Ədəbiyyat fakultəsinin tarix ixtisasını bitirmişdir.
 • 2000-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi ixtisası üzrə magistr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 2012- 2017 ci illərdə AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun dissertantı olmuşdur.

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

 • 2000-ci ilin iyul ayından Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi kafedrasında müəllim, 2005-ci ildən baş müəllim vəzifəsində çalışır.
 • Bakalavr pilləsində “Azərbaycan tarixi”, “Azərbaycan Səfəvilər dövləti”, “Azərbaycanın tarixi coğrafiyası”, “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti”, və s. fənnləri tədris edir.
 • 29 elmi məqalənin, 8 fənn proqramının müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Azərbaycan tarixi: “İlk orta əsrlər Gədəbəy rayonunun arxeoloji abidələri”.

 BEYNƏLXALQ   SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANS-LARDA İŞTİRAKI:

 • About Koroghlu Castle in Gadabay. Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. 27-28 березня 2020 р., м.Дніпро. Частина ІI. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік». səh 174-176.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • “Heydər Əliyev və Gəncənin sosial-iqtisadi inkişafı” // Gəncə şəhərinin tarixi. Elmi-praktik konfransın materialları (sentyabr-oktyabr – 2003), Bakı, “Nurlan”, 2004, səh.241-253.
 • “Müstəqilliyimizə qarşı 1918-ci ilin iyununda Gəncədə ermənilərin xəyanəti və bunun qarşısının alınması” // Gəncə şəhərinin tarixi. Elmi-praktik konfransın materialları (sentyabr-oktyabr – 2003), Bakı, “Nurlan”, 2004, səh.197-200.
 • “Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasında təmsil olunması” // Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər məcmuəsi. 2005/1. Bakı, “Nurlan”, səh.168-172.
 • “Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Azərbaycanın xarici siyasətinin formalaşdırılmasında xidmətləri”//GDU. Elmi Xəbərlər. Huma­ni­tar və təbiət elmləri seriyası. 2005/2.Bakı,“Nurlan”,səh.83-85.
 • Early medieval religious-memorial monuments of Gadabay region of Azerbaijan. Scientific and theoretical almanac «Grani», doi: 10.15421/172087. Dnipro 2020, Ukraine, 49000. № 9, Cild -23. səh 92- 103. ISSN 2077-1800 (Print), ISSN 2413-8738 (Online) DOI: https://doi.org/10.15421/1720209.

Cahangirova Tünzalə Məhərrəm qızı

Azərbaycan tarixi kafedrasının   baş müəllimi

           Tel:(+994022) 265-1257:    +994557929503

E-mail: minura-cahan@hotmail.com

 QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 04.10.1961-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olub.
 • 1978-ci ildə Gəncə şəhəri 16 saylı orta məktəbi bitirib.

 TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1978-82-ci illərdə GDU-nun tarix fakültəsində təhsil alıb.

 ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1982-85-ci illərdə Ucar rayonunda müəllim,dərs hissə müdiri.
 • 1985-2000-ci illərdə Gəncə şəhər 2 saylı orta məktəbdə tarix müəllimi.
 • 2000-ci ildə GDU-nun Azərbaycan tarixi kafedrasında baş laborant.
 • 2001-2011-ci illərdə Azərbaycan tarixi kafedrasında müəllim.
 • 2011-ci ildən Azərbaycan tarixi kafedrasında baş müəllim vəzifəsində işləyir.
 • Bakalavr pilləsində “ Azərbaycan tarixi”, “Azərbaycan arxeologiyası”,”Müasir mərhələdə Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti” və s. fənnləri tədris edir.

  TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Gəncə şəhəri və AXC-nin tarixi

  SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • “AXC dövründə xalq maarifi”.GDU.Elmi xəbərlər məcmuəsi №2,2011.
 • “Gəncə Səfəvilər dövründə”.GDU.Elmi xəbərlər məcmuəsi №2,2011.
 • “XIX əsrin əvvəllərində ermənilərin şim.Azərbaycana köçürülməsi”GDU.Elmi xəbərlər məcmuəsi №1,2016.
 • “ Gəncə Azərbaycanın ikinci şəhəridir ”.Gürcüstan Respublikası,Telavi Dövlət Universiteti.Elmi xəbərlər №1,Tbilisi 2018.
 • “1918-1920-ci illərdə Naxçıvanın erməni təcavüzündən müdafiə olunmasında Türkiyənin rolu ”.GDU.Elmi xəbərlər məcmuəsi №1,2022.

Namazova Elminaz Məhərrəm qızı  

    

Azərbaycan tarixi kafedrasının baş müəllimi          

Tel: (+994 55) 256 24 26                                                                   

E-mail: elminaznamazova@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • Namazova Elminaz Məhərrəm qızı noyabrın 18-də 1974-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Xanlar (indiki Göygöl) rayonunun Yeni Əlibayramlı   kəndində anadan olmuşdur.
 • 1992-ci ildə S. Hüseynov adına Yeni Əlibayramlı kəndi orta məktəbini bitirmişdir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ  DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1997-ci ildə Həsən bəy Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Tarix və Dil-Ədəbiyyat fakultəsinin tarix ixtisasını bitirmişdir.
 • 1999-cu ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi ixtisası üzrə magistr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 2014- cü ildə AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutuna dissertant qəbul  olunmuşdur.

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

 • 2002-ci ilin fevral ayından Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi kafedrasında müəllim, 2008-ci ildən baş müəllim vəzifəsində çalışır.
 • Bakalavr pilləsində “Azərbaycan tarixi”, “Müasir mərhələdə Azərbaycanın xarici siyasəti”, “Azərbaycanda kapitalizmin inkişaf problemləri”, “Azərbaycanın Asiya və Avropa  ölkələri ilə qarşılıqlı əlaqələri”, və s. fənnləri tədris edir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Azərbaycan tarixi: “Ağstafaçay və Zəyəmçay hövzəsinin IV-XIII əsrlər arxeoloji abidələri”.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI:

 • Tovuz bölgəsinin bəzi ilk orta əsr yaşayış yerləri haqqında. Gənc alimlərin II beynəlxalq elmi konfransı. 26-27 oktyabr, səh.123-126.Gəncə-2017.
 • “Çaparlı abidələri”Qafqaz tarixinin aktual məsələləri beynəlxalq konfrans, 15-16 oktyabr 2015-ci il. Səh.123-126. II hissə. Gəncə-2015.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • “Qafqaz İslam ordusunun təşkili və Türkiyəninn Azərbaycana hərbi köməyi” GDU. Elmi Xəbərlər. Huma­ni­tar və təbiət elmləri seriyası. №1. Cəncə-2011, səh. 78-80.
 • “İrəvan xanlığının dini abidələri” GDU. Elmi Xəbərlər. Huma­ni­tar və təbiət elmləri seriyası. №1. Cəncə-2016, səh. 221-224..
 • “Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasına rəhbərliyi dövründə Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin inkişafı (1991-1993)” // Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi xəbərlər, Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası №2. Gəncə 2021, səh. 97-101.
 • “Azərbaycanla Türkiyənin bütün sahələrdə müttəfiqliyini rəsmiləşdirən Şuşa bəyannaməsi” GDU. Elmi Xəbərlər. Huma­ni­tar və təbiət elmləri seriyası. №3. Cəncə-2022, səh. 126-131.
 • «О некоторых первых средневековых религиозных памятниках Товузского района». Науковий вiсник Одеського нацiонального економiчного унiверситету. Oдеса-2018. №11 (268). İSSN 2409-9260 (Pint) İSSN 2415-3869 (Online)
 • «Економическое сотрудничество между Азербайджаном и Укаиной» OPEN ACCES PEER-REVIEWED JOURNAL. Science Review. 3(10), March 2018. Warsaw, Poland Vol.18.

Əliyeva Lalə Yusif qızı

Azərbaycan tarixi kafedrasının baş müəllimi

Telefon: 050-456-85-81

E-mail: lala_alieva_76@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1976-ci il oktyabrın  12-də Azərbaycan Respublikası, Gəncə şəhərində anadan olmuşdur
 • 1993-ci  ildə Gəncə şəhəri orta məktəbini bitirmişdir.(rus bölməsi)

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1997-ci ildə H.Zərdabi adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun Tarix fakültəsini bitirmişdir.
 • 2000-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin magistratura şöbəsini Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 2008-ci ildən AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitunun dissertantıdır.

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

 • 2001-ci ildən GDU-nun Azərbaycan tarixi kafedrasında müəllin, 2006-cu ildən baş müəllim işləyir.
 • Bakalavr pilləsində Azərbaycan tarixi fənnini aparır.

TƏDQİQAT  SAHƏSİ

 • Vətən tarixinin müasir dövrü

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 -ci ildönümünə həsr olunmuş IV Beynəlxalq Elmi Konfransda.
 • Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci və hakimiyyətə qayıdışının 22-ci il dönümün  həsr olunmuş II Beynəlxalq elmi konfrans
 • International Conference , Actual problems of the history of the Caucasus.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Gəncə şəhərində toy mərasimi ilə bağlı bəzi adətlərə dair, GDU.Elmi xəbərlər. Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası.№3  Gəncə, 2010
 • Xocalı soyqırımı xarici mətbuatda, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Universiteti. Xocalı Soyqırımı (məqalələr toplusu). Gəncə,2015.
 • Ermənilərin Azərbaycana qarşı təcavüzkarlıq siyasətlərinin mərhələlərinə qısa baxış, “Uydurma erməni soyqırımı: yalanlar, iftiralar. Türk müsəlman soyqırımı: faktlar, həqiqətlər”. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci və hakimiyyətə qayıdışının 22-ci il dönümün  həsr olunmuş II Beynlxalq elmi konfransın materialları. 2015-ci il Bakı.
 • Азербайджан- как пример этнической толерантности на Кавказе, International Conference. Actual problems of the history of the Caucasus. Volume I. 15-16 October 2015. Ganja.
 • Один из путей сохранения историческо-культурного наследия азербайджанского народа. Bakı. Slavyan Universiteti. 2016
 • I Dünya müharibəsi dövründə Türkiyənin Azərbaycanın istiqlal uğrunda mübarizəsinə köməyi. GDU. Elmi Xəbərlər. Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası. Gəncə, 2017, №2 səh. 212-216
 • Müasir dövrdə Azərbaycan Türkmənistan əlaqələrinin əsas istiqamətləri. GDU. Gənc alimlərin III Beynəlxalq elmi konfransı materialları. I hissə. Gəncə, 17-18 oktyabr 2018. Səh. 52-55
 • Müasir Azərbaycan ailə institutunun qorunmasında İslam dəyərlərinin rolu. Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla iş üzrə Dövlət komitəsi, Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu, AMEA akad.Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu “İslam sivilizasiyası Qafqazda” II Beynəlxalq simpoziumun materialları.Bakı.2019 səh.458-461
 • Ümummilli Lider Heydər Əliyevin iqtisadi inkişaf konsepsiyası. GDU. Elmi Xəbərlər. Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası.  Gəncə. 2019. səh.125-131
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ordu quruculuğu sahəsində ilkin tədbirlərinə dair. Gənc tədqiqatçıların II respublika elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, AU. səh. 111-114
 • Müasir Azərbaycan ailə institutunun qorunmasında İslam dəyərlərinin rolu. Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla iş üzrə Dövlət komitəsi, Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu, AMEA akad.Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu “İslam sivilizasiyası Qafqazda” II Beynəlxalq simpoziumun materialları.Bakı. 2019. səh.458
 • Gəncə xanlığının hərbi müdafiə sistemləri. GDU. Elmi Xəbərlər. Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası.  Gəncə. 2020 səh. 35-39
 • About material culture samples of Ganja city in XIX-XX centures. Вопросы истории Москва 2021 səh.174-179
 • Мультикультурализм- один из главных ценностей Азербайджанского народ 10-11 dekabr 2021. MDU. Beynəlxaıq kofrans.2021 səh. 67-71
 • Nizami Gəncəvinin əsərlərində övlad tərbiyəsinə dair 13-15 noyabr 2021 GDU Beynəlxalq elmi konfrans 2021 səh.178-181
 • Краткий обзор современных методов обучения  “Gənc alimlərin Şuşa ilinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransı”.GDU, 9-10 dekabr 2022, səh. 83-86

Abbasov Vüqar Dilqəm oğlu

Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi kafedrasının  baş müəllimi,

Tel: (+994 50) 327 71 38

E-mail: vuqar.abbasov.76@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • Abbasov Vüqar Dilqəm oğlu 7 noyabr 1976-cı ildə Azərbaycan Respublikası, Gədəbəy rayonunun Daryurd kəndində anadan olmuşdur.
 • 1993-cü ildə Gədəbəy rayonu Daryurd kəndi orta məktəbini bitirmişdir.

TƏHSİL VƏ ELMİ  DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1997-ci ildə Həsən bəy Zərdabi adına Gəncə Dövlət İnstitutunun Tarix və Dil-Ədəbiyyat fakultəsinin tarix ixtisasını bitirmişdir.
 • 1999-cu ildə Həsən bəy Zərdabi adına Gəncə Dövlət İnstitutunun Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi ixtisası üzrə magistr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirərək magistr elmi dərəcəsi almışdır.

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

 • 2000 – 2004-cü illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi kafedrasında baş laborant vəzfəsində çalışmışdır.
 • 2004-cü ildən GDU Azərbaycan tarixi kafedrasında müəllim işləyir.
 • 2011-ci ildən Tarix fakultəsini tyutoru vəzifəsində çalışır.
 • Bakalavr pilləsində “Azərbaycan tarixi” fənnini aparır.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • “Azərbaycan – Türkiyə münasibətlərində Dağlıq Qarabağ məsələsi”

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • “1918 – 1920-ci illərdə Naxçıvanın erməni təcavüzündən müdafiə olunmasında Türkiyənin rolu” // GDU Professor – Müəllimlərin, aspirant və gənc tədqiqatçıların elmi konfransının “Materialları”nda, Bakı, 2001.
 • “İlham Əliyev və Gəncə” // Gəncə şəhərinin tarixi. Elmi-praktik konfransın materialları (sentyabr-oktyabr – 2003), Bakı, “Nurlan”, 2004.
 • “XII – XIII əsrlərdə Gəncə şəhərində əxilik təşkilatı” // Gəncə şəhərinin tarixi. Elmi-praktik konfransın materialları (sentyabr-oktyabr – 2003), Bakı, “Nurlan”, 2004.
 • “İrəvan xanlığının çar Rusiyası tərəfindən işğal olunmasında Eçmiədzin katolikosluğunun rolu” // GDU, Elmi Xəbərlər. Humanitar və təbiət elmləri seriyası. Bakı, “Nurlan”, 2005, № 1.
 • “Gənc türklər inqilabı dövründə Azərbaycan – Türkiyə münasibətləri” // GDU Professor – Müəllimlərin, aspirant və gənc tədqiqatçıların elmi konfransının “Materialları”nda, Bakı, 2006.
 • XX əsrin 90-cı illərində Azərbaycan – Rusiya ticarət-iqtisadi əlaqələri. Məqalə. GDU.Elmi Xəbərlə.Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası, № 2, Gəncə, 2019, s.218-226
 • “Qafqaz Albaniyasında ordu  təşkilatı. Gəncə Dövlət Universitetinin , Gənc alimlərin IV  Beynəlxalq Elmi konfransı 24-25 oktyabr, I hissə, Gəncə-2019. s.74-76.
 • Dahi  Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin- 880 illik  yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfrans.12-13 noyabr 2021-ci  il
 • Gəncə xanlığının hərbi müdafiə sistemi. Məqalə. Gəncə Dövlət Universi teti, Elmi Xəbərlər, Gəncə 2021,
 • Ümumi lider Heydər Əliyev və Gəncədə milli mədəniyyətin inkişafı  (1969-  1982-ci illər) “Azərbaycan xalqının” Ümumilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümünə həsr olunmuş “Heydər Əliyev dühası və müasir Azərbaycan” mövzusunda Elmi Nəzəri  Konfransın Materialları, //Mingəçevir 4-5 may 2022-ci il//
 • Краткий обзор современных методов обучения  “Gənc alimlərin Şuşa ilinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransı”.GDU 9-10-  dek.2022 ci il  
 • NİZAMİ GƏNCƏVİ ƏSƏRLƏRİNİN MƏNBƏLƏRİNƏ DAİR. Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin -800 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxlaq  Elmi  Konfransın Materialları, // Gəncə, 12-13 noyabr 2021, səh.181-184
 • Ümummilli lider H.Əliyev və Gəncədə xalqın tarixi yaddaşının özünə qaytarılması prosesi Azərbaycan xalqının Ümumilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 ildönümünə həsr olunmuş “Heydər Əliyev və milli dövlətçilik məsələləri” mövzusunda Respublika Elmi Konfransın Materialları, Naxçıvan, 25-26 may 2023, səh.294-300

İbrahimovaÇinarə Yasin qızı

GDU-nun Azərbaycan tarixi kafedrasının müəllimi

Telefon: 055-585-44-33

E-mail: ibrahimovacinara@gmail.com

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

 • 1985-ci il avqust ayının 24-də Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.
 • 2003-cü ildə orta məktəbi bitirmişdir

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2007-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Tarix ixtisasını bitirmişdir
 • 2009-cu ildə Gəncə Dövlət Universitetinin magistratura pilləsini başa vurmuşdur

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2009-cu ildə də Azərbaycan tarixi kafedrasında kabinə müdürü vəzifəsində çalışmışdır.
 • 2010-ci ildən isə GDU-nin Azərbaycan tarixi kafedrasının müəllimi vəzifəsində işləyir

            SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 20  Yanvar-Azərbaycan xalqının silinməz qan yaddaşı, GDU, Elmi xəbərləri, №3, Gəncə, 2014
 • XX əsr Azərbaycan neft strategiyası, GDU, Elmi xəbərləri, №4, Gəncə, 2014
 • 20 Yanvar- Azərbaycan xalqının  silinməz qan yaddaşı\\GDU 2018 Elmi xəbərlər №3, 8 səh.
 • XX əsr Azərbaycanda neft strategiyası\\GDU 2018  Elmixəbərlərseryası № 4, 6 səh. 
 •  “Qarabağ  xanlığı”// Gəncə  Dövlət Universiteti,  Elmi Xəbərlər, Fundamental,  humanitar və təbii elmlər seryası  №2, Gəncə – 2018, səh. 287-290;
 • Heydər Əliyev və milli mənəvi dəyərlərin qorunması.
 • “Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin Lənkəran əməliyyatı haqqında” GDU elmi xəbərlər məcmuəsi Gəncə 2020-ci il

Zeynalova Xoşqədəm Xaliq qızı

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 12 noyabr 1993 -cü ildə Goranboy rayonunun  Qaradağlı kəndində anadan olmuşdur. Ailəlidir. 2 övladı var.
 • 2017-ci ildən YAP-ın üzvüdür.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ, ELMİ ADLARI

 • 2011-ci ildə, Gəncə şəhəri 36 saylı məktəbi bitirib.
 • 2015-ci ildə, Azərbaycan Müəllimlər İnsitutunun  Tarix-Coğrafiya fakultəsinin, Tarix-Coğrafiya müəllimliyi ixtisası üzrə bakalavr pilləsini bitirib.
 • 2023-cü ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Magistratura şöbəsinin ” Sosial Pedaqogika” ixtisasini bitirib.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2016-2017-ci illərdə Gəncə şəhər 36 saylı məktəbdə müəllim vəzifəsində çalışmışdır.
 • 2023-cü ildən Gəncə Dövlət Universiteti, Azərbaycan tarixi kafedrasının müəllimidir.

 

 VƏLİYEV  FƏRİD  SÜBHAN oğlu           

                             

Azərbaycan tarixi kafedrasının müəllimi                                

     Telefon:  070-276-92-19

     E-mail: nasdaqt@gmail.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • Vəliyev Fərid Sübhan oğlu 12 sentyabr 1980-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1997-ci ildə Gəncə şəhər 6 saylı orta məktəbi bitirmişdir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2001-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Tarix və İctimaiyyət ixtisasını bitirmişdir.
 • 2009-cu ildə Gəncə Dövlət Universitenin Avropa və Amerikanın yeni və ən yeni tarixi ixtisası üzrə magistr dərəcəsi (fərqlənmə)
 • 2019-2023-cü illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin doktorantı olmuşdur.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 •  2001-2004  – Laborant (Gəncə Məişət Xidməti kolleci)
 • 2004-2021 – Özəl təşkilatlarda fəaliyyət.
 • 2021-2022 – Müəllim – saat hesabı (Gəncə Dövlət Universiteti)
 • 2022-Hal-hazırda – Müəllim – tam ştat (Gəncə Dövlət Universiteti)
 1. Tədqiqat sahəsi:  Türkiyə Cümhuriyyəti son 100 ildə. 
 •  Elmi əsərləri:
 • “İranda  1951-1953-cü illərdə neft sənayesinin milliləşdirilməsi və onun nəticələri”. Məqalə. “Elmi xəbərlər”-3-cü cild, GDU 2018

2. “Türkiyə silahlı qüvvələrinin Əfqanıstanda sülhməramlı fəaliyyətinin qısa xülasəsi” Məqalə.  “Elmi xəbərlər” – 1-ci cild  GDU  2021.

3. “Türk istiklal harbi müharibeleri” Kitab/Həmmüəllif.  Paradigma Akademi, Çanakkale, 2022 

 • Beynəlxalq və respublika simpozium və konfranslarda iştirakı:
 • “İkinci dünya müharibəsindən sonra Türkiyə-ABŞ əlaqələri”  Konfrans. Gənc Alimlərin 4-cü Elmi-Praktiki Konfransı. GDU   25-26 oktyabr 2019.
 • “Türkiyədə müdafiə sənayesinin yaradılışına baxış” Konfrans.  İnternational Baku Scientific Researches Conference. / Odlar Yurdu University-IKSAD Institute (Turkey)  28-30 aprel, 2021

4). Xarici dillər:  Rus dili, İngilis dili, Türk dili.

İSMAYILOVA ALİDƏ CƏFƏR QIZI

Gəncə Dövlət Universitetinin “Azərbaycan tarixi” kafedrasının kabinə müdiri

İş telefonu : 2-66-43-72

Telefon: +994515669147

E-mail; kabinamudiri@gmail.com

QISA BİOQRAFIK MƏLUMAT

 • 1985-ci ildə fevralın 6-da Gəncə şəhərində anadan olub.
 • 2001-ci ildə 20-saylı orta məktəbi bitirmişdir.
 • Ailəlidir 4 övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2009-cu ildə Gəncə Dövlət Universitetini bitirmişdir.
 • 2007-ci ildən YAP-ın üzvüdür.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2009-cu ildən Gəncə Dövlət Universitetinin “Azərbaycan tarixi” kafedrasının kabinə müdiri vəzifəsində çalışır.

Ələsgərov Rəşad Zakir oğlu

Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi kafedrasının böyük laborantı

Telefon: +994709911919

e-mail: rashadalesgerov@rambler.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1978-cı il oktyabrın 25-də Gəncə şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.
 • 1985-cü ildə İ.Qayıbov adına1 saylı orta məktəbə daxil olmuşdur.
 • 1995- cü ildə Ə.Cavad adına 2 saylı orta məktəbi bitirmişdir.
 • Ailəlidir 3 övladı var.
 • 2002-ci ildən YAP-ın üzvüdür.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1996-cü ildə Azərbaycan Texnologiya İnsitutuna  daxil olmuşdur
 • 2000-ci ildə Azərbaycan Texnologiya İnsitutunu bitirmişdir
 • 2003-2005-cü illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin magistratura pilləsini Informatika istiqaməti üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2002-ci ildən GDU-nun Azərbaycan tarixi kafedrasında böyük laborant vəzifəsində çalışır.

Məhərrəmov  Rüfət Rəşid oğlu

GDU-nun Azərbaycan tarixi kafedrasının baş laborantı.

Telefon: +994777699988

E-mail; meherremovrufet0011@gmail.com

Qısa bioqrafik məlumat.

 • 1975-ci il aprel ayının 28-də Azərbaycan SSR Kirovabad şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1982-ci ildə N.Gəncəvi adına 11 saylı orta məktəbə gedib.
 • 1992-ci ildə bitirmişdir.

   Təhsil və elmi dərəcəsi və elm adları.

 • 1993-cü ildə Gəncə Dövlət Pedogoji İnstitutunun Qazax filialına daxil olmuşdur.
 • 1998-ci ildə  Gəncə  Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini bitirmişdir.
 • 2000-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin magistraturasının  “Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi” istiqaməti  üzrə  əyani şöbəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

 Əmək fəaliyyəti.

 • 2007-ci ildən Gəncə Dövlət Universitenin  Azərbaycan tarixi kafedrasının baş laborant vəzifəsində işləyir.

ƏSƏDOVA SƏADƏT ADİL QIZI

Gəncə Dövlət Universitetinin “Azərbaycan tarixi” kafedrasının böyük laborantı

İş telefonu : 2-66-43-72

Telefon: +994514010005

E-mail; seadetasadova68@gmail.com

QISA BİOQRAFIK MƏLUMAT

 • 1968-ci il fevralın 22-də Gəncə şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.
 • 1984-cü ildə 39-saylı orta məktəbi bitirmişdir.
 • Ailəlidir 3 övladı var

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1989-cu ildə Azərbaycan Texnologiya İnsititunu “fərqlənmə” diplomu ilə bitirmişdir.
 • 2001-ci ildə Azərbaycan Müəllimlər  İnsititunun Gəncə filialını tarix üzrə tam “Yenidən hazırlanma” fakültəsini bitirmişdir.
 • 2012-ci ildə GDU-nun “Vətən tarixi” ixtisası üzrə doktoranturaya qəbul edilmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1989cu il-Tədris İstehsalat kombinatı-müəllimə işləmişdir
 • 1991-ci il –Məişət Xidməti Texnikumu-müəllimə işləmişdir
 • 1995-ci il- Məişət Xidməti Kolleci-müəllimə  işləmişdir
 • 2000-2007-ci il- Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Gəncə Filialı-Humanitar, Sosial və İqtisadi fənlər kafedrası- tarix müəllimi işləmişdir
 • 2011-ci il- GDU “Azərbaycan tarixi ”kafedrasın laborant vəzifəsində işə başlamışdır
 • 2013-cü ildən böyük laborant vəzifəsində fəaliyyət göstərir.

Əliyeva Xədicə İlham qızı

Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi kafedrasının laborantı

İş telefonu : 2-66-43-72

Telefon: +994556603369

e-mail: xadicaaleyeva@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1995 – ci il iyunun 16-da Gəncə şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.
 • 2001-ci ildə Gəncə şəhəri C.Cabbarlı adına 6 saylı orta məktəbə daxil olmuşdur.
 • 2012-ci ildə  Gəncə şəhəri C.Cabbarlı adına 6 saylı orta məktəbi bitirmişdir.
 • 2013-cü ildən YAP-ın üzvüdür.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2013-cü ildə Gəncə Dövlət Univesitetinin Tarix müəllimliyi ixtisasına qəbul olmuşdur.
 • 2017 – ci  ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Tarix müəllimliyi ixtisanın bakalavr pilləsini bitirib.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2017-2019 cu illərdə Azəri Hazırlıq Kurslarında çalışmışdır.
 • 2020-ci ildən isə Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi kafedrasında laborant vəzifəsində işə başlamışdır.
 • 2023-cü ildən kafedranın böyük laborantıdır
 • 02.03.2023 cü il 2/31 saylı əmrlə Universitet rəhbərliyi tərəfindən “Təşəkkürnamə” ilə təltif olunmuşdur

Fərzalıyeva Hamayıl Abdulla qızı     

   

Azərbaycan tarixi kafedrasının böyük laborantı         

Tel: (+994 51) 456 51 44                                                                  

E-mail: hamayilferzeliyeva@gmail.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • Fərzalıyeva Hamayıl Abdulla qızı 9 yanvar 1996-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Goranboy rayonunun Goranlı kəndində anadan olmuşdur.
 • 2013-cü ildə Gəncə şəhəri 24 saylı orta məktəbini bitirmişdir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ  DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

         2013-cü ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Tarix-Coğrafiya fakultəsinin Tarix müəllimliyi ixtisasına qəbul olmuşdur.

 • 2017-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Tarix-Coğrafiya fakültəsinin Tarix müəllimliyi ixtisasının bakalavr pilləsini bitirmişdir.
 • 2019-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin İbtidai sinifdə tədrisin metodikası və metodologiyası ixtisası üzrə magistr pilləsinə daxil olmuşdur.
 • 2021-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin İbtidai sinifdə tədrisin metodikası və metodologiyası ixtisası üzrə magistr pilləsini fərqlənmə diploma ilə bitirmişdir.

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

 • 2023-cü ilin oktyabr ayından Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi kafedrasında böyük laborant vəzifəsində çalışır.