İmtahan sualları

2020-2021-ci tədris ili üzrə II semestr üçün imtahan sualları

Coğrafiya müəllimliyi 1-ci kurs

Coğrafiya müəllimliyi 2-ci kurs

Coğrafiya müəllimliyi 3-cü kurs

Tarix Coğrafiya müəllimliyi 1-ci kurs

Tarix Coğrafiya müəllimliyi 2-ci kurs

Tarix Coğrafiya müəllimliyi 3-cü kurs

Tarix Coğrafiya müəllimliyi 4-cü kurs

Tarix müəllimliyi 1-ci kurs

Tarix müəllimliyi 2-ci kurs

Tarix müəllimliyi 3-cü kurs

Tarix 1-ci kurs

Tarix 2-ci kurs

Tarix 3-cü kurs

Sosial iş 1-ci kurs

Sosial iş 2-ci kurs

Sosial iş 3-cü kurs

Praktik xarici dil 1

Azərbaycan tarixi-2

Tibbi biliklərin əsasları 2

Tibbi biliklərin əsasları 3

İnformatika 1

2020-2021-ci tədris ili üzrə I semestr üçün imtahan nəticələri

İmtahan nəticələrinə baxmaq üçün daxil olub ixtisasınızı seçin.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2020-2021-ci tədris ili üzrə I semestr üçün testlər

Tarix ixtisası

Tarix müəllimliyi ixtisası

Sosial iş ixtisası

Tarix və Coğrafiya müəllimliyi ixtisası

Coğrafiya müəllimliyi ixtisası

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2019-2020-ci tədris ili II semestr üçün testlər

Tarix

Tarix 1

Tarix 2

Tarix 3

Tarix müəllimliyi

Tarix müəllimliyi 1

Tarix müəllimliyi 2

Tarix müəllimliyi 3

Tarix və Coğrafiya müəllimliyi

Tarix və Coğrafiya müəllimliyi 1

Tarix və Coğrafiya müəllimliyi 2

Tarix və Coğrafiya müəllimliyi 3

Tarix və Coğrafiya müəllimliyi 4

Coğrafiya müəllimliyi 

Coğrafiya müəllimliyi 1

Coğrafiya müəllimliyi  2

Coğrafiya müəllimliyi  3

Sosial iş

Sosial iş 1

Sosial iş 2

Sosial iş 3

2018-2019-cu tədris ili üçün testlər

Tarix

Tarix 1

Tarix 2

Tarix 3

Tarix müəllimliyi

Tarix müəllimliyi 1

Tarix müəllimliyi 2

Tarix müəllimliyi 3

Tarix və Coğrafiya müəllimliyi 

Tarix və Coğrafiya müəllimliyi 1

Tarix və Coğrafiya müəllimliyi 2

Tarix və Coğrafiya müəllimliyi 3

Tarix və Coğrafiya müəllimliyi 4

Coğrafiya müəllimliyi 

Coğrafiya müəllimliyi 1

Coğrafiya müəllimliyi 2

Coğrafiya müəllimliyi 3

Sosial iş

Sosial iş 1

Sosial iş 2

Sosial iş 3