Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Dosent Musayev Etibar Adil oğlu

Qısa bioqrafik məlumat

08 aprel 1974-cü ildə anadan olub. 1992-1997-ci illərdə N.Tusi Adına Dövlət Pedaqoji Universitetinin Tarix və Hüquq fakültəsində oxuyub. 1997-ci ildən 2005-ci ilə qədər Gəncə Şəhər Ə.Cavad adına 2 saylı orta məktəbdə tarix müəllimi işləyib. 2000-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetində Ümumi tarix kafedrasında müəllim, 2007-ci ildə baş müəllim, 2016-cı ildə dosent əvəzi, 2018-ci ildən dosent vəzifəsində çalışır.

2012-ci ildə tarix üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasını müdafiə edib.

Əmək fəaliyyəti

1997-2005-ci illərdə Gəncə şəhəri Əhməd Cavad adına 2 saylı orta məktəbdə tarix müəllimi, 2000-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetində Ümumi tarix kafedrasında müəllim, 2007-ci ildə baş müəllim, 2016-cı ildə dosent əvəzi, 2018-ci ildən dosent vəzifəsində çalışır. 25.05.2023-cü ildən Ümumi tarix kafedrasının müdiridir.

Tədqiqat sahəsi

  • Vətən tarixi

Elmi əsərləri

1. Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğalı ərəfəsində beynəlxalq vəziyyət və işğaldan sonrakı durum, //Sumqayıt Dövlət Universiteti, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100illiyinə həsr edilmiş “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti təşəkkülü, fəaliyyəti, tarixi əhəmiyyəti” Respublika elmi konfransının materialları, Sumqayıt 2018

2. Azərbaycanda dağ-mədən sənayesinin inkişafında alman kapitalı, //Sumqayıt  Dövlət Universiteti,  Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr edilmiş “Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətçiliyinin memarıdır” Respublika elmi konfransının materialları, Sumqayıt  2018

3. Heydər Əliyevin azərbaycançılıq idealogiyasında gənclər siyasəti, //Sumqayıt Dövlət Universiteti,  Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr edilmiş “Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətçiliyinin memarıdır” Respublika elmi konfransının materialları, Sumqayıt  2018

4.“Azərbaycan müstəqilliyini əldə etdikdən sonrakı ilk illərdə ictimai-siyasi vəziyyət və Heydər Əliyevin dövlətçilik mübarizəsi”// Sumqayıt Dövlət Universiteti, Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr edilmiş “Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətçiliyinin memarıdır” Respublika elmi konfransının materialları, Sumqayıt 2018

5. Heydər Əliyev və GUAM çərçivəsində Azərbaycan Ukrayna arasında regional əməkdaşlığın inkişafı, //Sumqayıt Dövlət Universiteti, Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr edilmiş “Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətçiliyinin memarıdır” Respublika elmi konfransının materialları, Sumqayıt  2018

6. Demokratiyanı şərqə gətirən ilk respublika, //Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Şərqin ilk demokratik dövlətidir” Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, Gəncə 2018

7. ABŞ-ın Böyük Yaxın Şərq layihəsinin hədəf və məqsədləri, //Gəncə Dövlət Universiteti, Elmi xəbərlər, Gəncə, 2018

8. “Ərəb Baharı” və ABŞ-ın Yaxın Şərq siyasəti”, /Gəncə dövlət Universiteti Gənc alimlərin III beynəlxalq elmi konfransının materialları   17-18 oktyabr 2018

9. “Müasir dövürdə Yaxın Şərqdə qlobal rəqabət”,/ Gəncə dövlət Universiteti Gənc alimlərin III beynəlxalq elmi konfransının materialları – 2018

10. “Cənub Enerji Dəhlizi” nin Avropa enerji təhlükəsizliyində rolu, /Sumqayıt Dövlət Universitetində 2019-cu il mayın 24-25 də keçirilən müasir dövrdə energetikanın problemləri adlı elmi konfrans, Sumqayıt 2019

11. “ABŞ-ın xarici siyasətində Azərbaycanın  enerji resurslarının yeri”,/Gəncə Dövlət Universitetinin elmi xəbərləri 2-ci nömrə Gəncə,2019

12. “Azərbaycanın beynəlxalq enerji təhlükəsizliyindəki rolu”/Sumqayıt Dövlət Universitetində Sumqayıt şəhərinin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş Energetika ixtisasları üzrə kadr hazırlığının aktual məsələləri respublika elmi konfransı, Sumqayıt 2019

13. “Çinin enerji təhlükəsizliyi siyasəti və Xəzəryanı ölkələr”Azərbaycan Dillər Universitetində “Beynəlxalq münasibətlərin aktual problemləri” adlı Respublika elmi konfransının məruzələri Bakı 2019

14. Antropologiya(fənn proqramı)Gəncə-2020

15. Mərkəzi Asiyanın türk dövlətləri(fənn proqramı)Gəncə-2020

16. Прикаспийские страны в энергетической политике Китая,/Nəriman Nərimanovun anadan olmasının 150 illik yubileyinə həsr olunmuş “Müasir dövrdə mədəniyyətlərin dialoqu” IV Beynəlxalq elmi konfrans,Batumi, Gürcüstan, 2020

17. Erməni məskunlaşmasi və onun Cənubi Qafqaz üçün mənfi nəticələri,/Sumqayıt Dövlət Universitetində keçirilən “Etnik deportasiyalar: tarixi və müasir dövrü” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans, 2020

18. Ölkəmizdə covid-19 pandemiyasına qarşı mübarizə dünya dövlətlərinə nümunədir,/İnsan və Qanun –jurnalı №3 2021

19. Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində enerji amili,/Sumqayıt Dövlət Universiteti və Hacettepe Universitetinin (Türkiyə) birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən Birinci Türkoloji Qurultayın  95-illik yubileyinə həsr edilmiş “Türk dillərinin və ədəbiyyatının tədqiqi və tədrisinin aktual problemlərimövzusunda beynəlxalq elmi konfrans, 2021

20. Beynəlxalq  enerji böhranı tarixinə baxış,/Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Doğumunun 140. Yıldönümü Anısına ELGER Uluslararası Bilim ve Eğitim Merkezinin Dünya Azerbaycanlıları Platformu ile birlikte Ankara’da “A PERSON İN HİSTORY” adlı XIV Uluslararası Sempozyum. 2021

21. Azərbaycanın enerji ehtiyatları Rusiyanın geosiyasi maraqlarında,/Sumqayıt Dövlət Universitetinin təşkilatçılığı ilə keçirilən «Azərbaycan Respublikası 1991-2021: dövlət müstəqilliyinin bərpası, iqtisadi və sosial-mədəni inkişafı (dövlət müstəqilliyinin bərpasının 30 illiyinə həsr olunur)»Respublika Elmi konfransı, 2021

22. Qarabağda erməni işğali və demoqrafik problem,/Sumqayit Dövlət Universiteti “QARABAĞIN TARİXİ: SİYASİ, İQTİSADİ, MƏDƏNİ ASPEKTLƏR”BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS, 2022

Osmanlı Tarixi(fənn proqramı) Gəncə -2022

23. Mustafa Kamal Atatürk Əhməd Ağaoğlunun xatirələrində,/Hacettepe Universiteti və İksad İnstitutunun birgə keçirdiyi “Doğumunun 141. Yılında Atatürk 2. Uluslararası sempozyumu” Ankara, 2022

24. Azərbaycan nefti ABŞ-in enerji strategiyasinda (1991-2018),/Gəncə Dövlət Universiteti, Elmi xəbərlər № 2, Gəncə, 2022

25. Avropa İttifaqinin enerji təchizati təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə yanaşmalar, /Naxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi Əsərlər İctimai Elmlər seriyası №2(115),Naxçıvan,2022,

26. Mehmet Akif Ersoy ve Mirza Elekber Sabir”in çocuk şiirlerinde ulusal,manevi, ahlaki ve islami değerler, /6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS Burdur Mehmet Akif Ersoy University, 2022,

27. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 30 ağustos “Zafer bayrami”: Mustafa Kemal Atatürk VE Azerbaycan Sovyet büyükelçisi İbrahim Abilov,Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin sembolü olarak,/4. Uluslararasi 30 ağustos sempozyumu, İktisadi Kalkınma Ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İKSAD), İzmir 2022,

28. Sovyet diplomati Semyon Aralovun “Türkiye anıları”nda 1922’deki “Büyük taaruz” ve 30 ağustos “Zafer bayrami”/4. Uluslararasi 30 ağustos sempozyumu, İktisadi Kalkınma Ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İKSAD), İzmir 2022,

29. 29 ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasi ve 28 mayis 1992’de Sederek-Dilucu köprüsü’nün açılması, Türk dünyasının başarılı geleceği için umutların yeni kapılarıdı,/4. Uluslararasi 29 ekim bilimsel araştirmalar sempozyumu 29-30 Ekim 2022, İksad İnstitute, Adana 2022

30. Heydər Əliyevin müstəqil milli dövələtçilik strategiyasında gənclər siyasəti, Ulu öndər və Azərbaycan(publisistik məqalələr toplusu) Gəncə, 2022

31. TARİXİN TƏDRİSİ VƏ İNFORMASİYA-KOMMUNİKASİYA TEXNOLOGİYALARI, Mingəçevir Dövlət Universiteti, Yeni dövrdə təhsil və tədqiqat fəaliyyəti:realliqlar və çağırışlar Beynəlxalq elmi konfransın Mingəçevir,2022

32. Mehmed Akif Ərsoy və Əhməd Cavad yaradiciliğinda milli mübarizə, National struggle created by Mehmed Akif Arsoy and Ahmed Javad, /İKSAD Enstitüsü tarafından düzenlenen Kabulünün 102. Yılında İstiklal Marşı ve Milli Şairimiz Mehmed Akif Ersoy 3. Uluslararası Sempozyumu, Türkiye, Ankara, 2023,

33. SSRİ – də totalitar ideoloji şəraitində milli mənəvi dəyərlərin dirçəldilməsində Heydər Əliyevin rolu, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət universiteti, “Heydər Əliyev və mədəniyyət siyasəti”, Beynəlxalq elmi-nəzəri konfrans, Bkı, 2023

34. Müasir Azərbaycan musiqi sənətinə Heydər Əliyev qayğısı, Sumqayit Dövlət Universiteti, Azərbaycanda Dövlət müstəqilliyinin bərpasi və ölkənġn siyasi, sosial-iqtisadi, mədəni inkişafi beynəlxalq elmi konfrans 2023

35. Müstəqil Azərbaycan Respublikasinda teatrin inkişafinda Heydər Əliyevin rolu, Sumqayit Dövlət Universiteti, Azərbaycanda Dövlət müstəqilliyinin bərpasi və ölkənġn siyasi, sosial-iqtisadi, mədəni inkişafi beynəlxalq elmi konfrans 2023

36. HEYDƏR ƏLİYEVİN RƏHBƏRLİYİ DÖVRÜNDƏ  DİNİ DƏYƏRLƏRƏ MÜNASİBƏT,//Mingəçevir Dövlət Universiteti, “Heydər Əliyev ili”nə həsr olunan “Heydər Əliyev – 100: müstəqil Azərbaycanın qurucusu və hərtərəfli inkişaf strategiyasının müəllifi” movzusunda keçirilənRespublika elmi konfransı, 2023

37. Elmin milli dəyərlər üzərində qurulmasinda Heydər Əliyevin rolu, /Gəncə Dövlət Universiteti “Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri” mövzusunda konfrans, 2023

38. Müasir Azərbaycan elminin inkişafinda Heydər Əliyevin rolu, /Gəncə Dövlət Universiteti “Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri” mövzusunda konfrans, 2023

39. Heydər Əliyev tərəfindən müstəqil Аzərbаycаn respublikаsindа ədəbiyyаt elminin inkişаfi /Gəncə Dövlət Universiteti “Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri” mövzusunda konfrans, 2023

40.Çağdaş Azərbaycan elminin inkişafinda Heydər Əliyev irsi, Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, “Heydər Əliyev və müasir türk dünyası”mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktik konfrans, 2023

41.Heydər Əliyevin çoxqütblü və tarazlaşdirilmiş xarici siyasətində neft strategiyası, /Bakı Avrasiya Universiteti, Doğumunun 100. yılında Azerbaycan’ın Mimarı Haydar Aliyev 3. ULUSLARARASI KONGRESİ, 2023

42.Azərbaycan gəncliyində formalaşan müasir prinsiplər, Azərbaycan Universiteti, 2023

Təltifləri

Fəxri fərman(5 oktyabr Beynəlxalq müəllimlər günü) Gəncə Dövlət Universiteti-2016

Diplom– Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Baş Mühafizə İdarəsinin Gəncə Regional Mühafizə İdarəsi – 2015

Diplom– Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Baş Mühafizə İdarəsinin Gəncə Regional Mühafizə İdarəsi – 2016

Beynəlxalq və respublika simpozium və konfranslarda iştirakı

1.Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş Gənc tədqiqatçıların Ümumrespublika elmi konfransı tezisləri-Qafqaz Universiteti, Bakı, 06-07 may 2010-cu il,

2.Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XV respublika elmi konfransı- 2011-ci il

3.Azərbaycan Tarix Qurumu, “Türk dünyası: dünən və bu gün” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransa təqdim olunmuş məruzə tezisləri, Bakı,23-24 may 2011,

4.Azərbaycanın dövlətçilik tarixi Respublika elmi konfransının, Sumqayıt-24-25 may 2012 – ci il.

5.Gəncə Dövlət Universiteti, “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanmasının 20-ci ildönümünə həsr olunmuş elmi konfrans (22-23 sentyabr 2014-cü il) Gəncə-2014-cü il

6.Gəncə Dövlət Universiteti, Qafqaz tarixinin aktual məsələləri Beynəlxalq konfrans, 15-16 oktyabr 2015-ci il

7.Gəncə Dövlət Universiteti, Gənc Alimlərin I Beynəlxalq elmi konfransı, 17-18 oktyabr 2016

8.Sumqayıt Dövlət Universiteti, Müstəqillik illərində Azərbaycanın sosial-iqtisadi, siyasi və mədəni inkişafı” Respublika elmi konfransı,13-14 oktyabr 2016-cı il

9.Sumqayıt Dövlət Universiteti, Müstəqillik illərində Azərbaycanın sosial-iqtisadi, siyasi və mədəni inkişafı” Respublika elmi konfransı,2016-cı il

10.Tacikistanda Gənc arxeoloqların Beynəlxalq yay məktəbi-2017-ci il

11. Sumqayıt Dövlət Universiteti, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr edilmiş “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti təşəkkülü, fəaliyyəti, tarixi əhəmiyyəti” Respublika elmi konfransı 26-27 aprel 2018-ci il

12. Sumqayıt  Dövlət Universiteti,  Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr edilmiş “Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətçiliyinin memarıdır” Respublika elmi konfransı, Sumqayıt  04 may 2018-ci il,

13. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Şərqin ilk demokratik dövlətidir” Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransı, Gəncə 23-24 may 2018,

14. Gəncə dövlət Universiteti Gənc alimlərin III beynəlxalq elmi konfransı,17-18 oktyabr 2018-ci il

15. Sumqayıt Dövlət Universitetində 2019-cu il mayın 24-25 də keçirilən müasir dövrdə energetikanın problemləri adlı elmi konfransı, 2019

16. Sumqayıt Dövlət Universitetində Sumqayıt şəhərinin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş Energetika ixtisasları üzrə kadr hazırlığının aktual məsələləri respublika elmi konfransı,24-25 oktyabr 2019-cu il

17. Azərbaycan Dillər Universitetində “Beynəlxalq münasibətlərin aktual problemləri” adlı Respublika elmi konfransı, Bakı 2019

18. Nəriman Nərimanovun anadan olmasının 150 illik yubileyinə həsr olunmuş “Müasir dövrdə mədəniyyətlərin dialoqu” IV Beynəlxalq elmi konfransı, Gürcüstan, Batumi,25-26 May 2020

19. Sumqayıt Dövlət Universiteti, “Etnik deportasiyalar: tarixi və müasir dövrü” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans, 17-18 dekabr, 2020

20. Sumqayıt Dövlət Universiteti və Hacettepe Universitetinin (Türkiyə) birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən Birinci Türkoloji Qurultayın  95-illik yubileyinə həsr edilmiş “Türk dillərinin və ədəbiyyatının tədqiqi və tədrisinin aktual problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans, 20-21 may 2021-ci il

21.Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Doğumunun 140.Yıldönümü Anısına ELGER Uluslararası Bilim ve Eğitim Merkezinin Dünya Azerbaycanlıları Platformu ile birlikte Ankara’da “A PERSON İN HİSTORY” adlı XIV Uluslararası Sempozyum. 28 Mayıs 2021

22. Sumqayıt Dövlət Universitetinin təşkilatçılığı ilə keçirilən «Azərbaycan Respublikası 1991-2021: dövlət müstəqilliyinin bərpası, iqtisadi və sosial-mədəni inkişafı (dövlət müstəqilliyinin bərpasının 30 illiyinə həsr olunur)»Respublika Elmi konfransı, 14-15 oktyabr 2021-ci il,

23. Sumqayit Dövlət Universiteti “QARABAĞIN TARİXİ: SİYASİ, İQTİSADİ, MƏDƏNİ ASPEKTLƏR”BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS, 17-18 mart 2022

24.  Hacettepe Universiteti və İksad İnstitutunun birgə keçirdiyi “Doğumunun 141. Yılında Atatürk 2. Uluslararası sempozyumu” Ankara, 19 may 2022-ci il

25. 6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Noyabrr 24-26, 2022

26. 4.Uluslararasi 30 ağustos sempozyumu, İktisadi Kalkınma Ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İKSAD), İzmir, Türkiye 29-30 Ağustos 2022,

27. 4. Uluslararasi 29 ekim bilimsel araştirmalar sempozyumu 29-30 Ekim 2022, İksad İnstitute, Adana, Türkiye,  20.11.2022

28. Mingəçevir Dövlət Universiteti, Yeni dövrdə təhsil və tədqiqat fəaliyyəti: realliqlar və çağırışlar, Beynəlxalq elmi konfransı, Mingəçevir 16-17 dekabr 2022-ci il,

29.  İKSAD Enstitüsü tarafından düzenlenen Kabulünün 102. Yılında İstiklal Marşı ve Milli Şairimiz Mehmed Akif Ersoy 3. Uluslararası Sempozyumu, Türkiye, Ankara, 12 mart 2023

30. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət universiteti, “Heydər Əliyev və mədəniyyət siyasəti”,  Beynəlxalq elmi-nəzəri konfrans, Bakı, 12 aprel 2023,

31. Sumqayıt Dövlət Universiteti, Azərbaycanda Dövlət müstəqilliyinin bərpasi və ölkənġn siyasi, sosial-iqtisadi, mədəni inkişafi beynəlxalq elmi konfrans, Sumqayıt, 13-14 aprel 2023

32. Mingəçevir Dövlət Universiteti, “Heydər Əliyev ili”nə həsr olunan “Heydər Əliyev – 100: müstəqil Azərbaycanın qurucusu və hərtərəfli inkişaf strategiyasının müəllifi” movzusunda keçirilən Respublika elmi konfransı, 5-6 may 2023

33. Gəncə Dövlət Universiteti “Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri” mövzusunda konfrans, 5-6 may 2023

34. Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, “Heydər Əliyev və müasir türk dünyası”mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktik konfrans, Bakı, 2 may 2023

35. Bakı Avrasiya Universiteti, Doğumunun 100. yılında Azerbaycan’ın Mimarı Haydar Aliyev  3.ULUSLARARASI KONGRESİ, 5 mayıs 2023

36.Azərbaycan Universiteti, Heydər Əliyev və Türk dünyası Beynəlxalq konfransı, Bakı 2023

Tədris-metodiki işlər

  1. Tarixə köməkçi fənlər (Dərs vəsaiti)-Gəncə 2017
  2. Azərbaycan Respublikasının daxili və xarici siyasətinin inkişafında neft amili (Dərs vəsaiti)-Gəncə 2017

Dil bilgisi: rus dili, türk dili, qismən ingilis dili

10.05.2000 –ci ildən Yeni Azərbaycan partiyasının üzvüdür.