Tədris işləri üzrə dekan müavini

Hacıyev Niyaməddin   Məzahir  oğlu. Hacıyev Niyaməddin Məzahir o. Tədris işləri üzrə dekan müavini

Baş müəllim

İş telefonu:  + ( 994) 22-266-21-40

e-mail:haciyev.niyamedin1@ mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1981-ci il Yanvar  27-də  Ermənistan Respublikasının Vardenis rayonun  Zod  kəndində anadan olmuşdur.
 • 1988- 1998-ci illərdə Göygol  şəhər  Emil Vəliyev  adına  5 saylı orta məktəbdə  təhsil almışdı.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2000- 2004-cü illərdə  Gəncə  Dövlət  Universitetinin  Tarix  fakültəsinidə təhsil almışdır.
 • 2004-cü ildə bakalavr pilləsini fərqlənmə ilə bitirmişdir.
 • 2004-2006-cı illərdə Azərbaycanın  yeni  və  ən  yeni  tarixi  ixtisasının   magistr  pilləsinində təhsil alıb və oranı  fərqlənmə   diplomu  ilə  bitirmişdir.
 • 2012- ci ildən AMEA-nın A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun Qafqaz  xalqları  şöbəsinin  dissertantıdır.
 • “ Dərbənd şəhəri  Azərbaycanın mədəniyyət  mərkəzlərindən  biri  kimi  (XIX  əsrin  sonu – XX əsrin əvvəllərində ) “ adlı  mövzusunda  namizədlik  dissertasiyası  üzərində  işləyir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2001-2004-cü illərdə  GDU-nun  Tələbə Həmkarlar Təşkilatının sədr  müavini  işləmişdir. Tarix – Coğrafiya  fakültə  Elmi  şurasının üzvü
 • 2004- 2005-ci illərdə  GDU-nun Tələbə Həmkarlar  Təşkilatının  sədr əvəzi  vəzifəsində  işləyib.Həmin  illərdə  GDU-nun  Böyük Elmi Şurasının  üzvü  olmuşdur.
 • 2005-2006-cı illərdə GDU-nun   TGT-nın  sədri olubdu.
 • 2009-cu ildən  Ümumi  tarix  kafedrasında   stajçı   müəllim, 2010-cü  ildən  müəllim, 2014-cü  ildən  isə  baş  müəllim  vəzifəsində  çalışır.
 • 2009-2013-cü illərdə GDU-nun Tarix-Coğrafiya fakultəsində tyutor   vəzifəsində  işləmişdir.
 • 2013-cü ildən Tarix-  Coğrafiya  fakültəsinin  tədris  işləri  üzrə  dekan  müavini  vəzifəsində  çalışır.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Dərbənd şəhərinin   sosial-mədəni  həyatına  ümumi  bir  baxış.   Səh.251. İnternational  Confercnce. Actual  Problems  of  the  history  of  the  Caucasus  Voume -1. 2015-ci il.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 1994 – 1996-  cı illərdə   Azərbaycan- Rusiya  iqtisadi  əlaqələri. GDU.  Elmi  xəbərlər .N-3.  Gəncə 2011-ci il.
 • Гянджа в  начале ХХ века  стр. 29. Международная   зоналъная конференция  «Вопросы исторической науки» Москва  2012
 • Heydər Əliyev  və  Gəncədə   tarixi  yaddaşın  özünə  qaytarılması  prosesi.Gəncə  Dövlət Universiteti. Ümumilli  lider  Heydər Əliyevin  90 illik  yubileyinə  həsr olunmuş  elmi-praktik  konfrans.  6-7 May  2013-cü  il.  I  hissə. Gəncə  2013
 • XIX  əsrin   sonu –  XX əsrin əvvəllərində  Dərbənd  şəhərinin  teatr  və memarlıq  ənənələrinə  dair.  Tarix  və onun  problemləri -3   Bakı- 2013
 • XIX – XX əsrin əvvəllərində Dərbənd  şəhərinin  mədəniyyətinin  tarixşünaslığına  dair.  Gəncə Dövlət  Universiteti.  Elmi  xəbərlər- 1.  Gəncə   2013