RAMAZANOVA QƏRƏNFIL ƏHMƏD QIZI

Gəncə Dövlət Universitetin Sosial fənlər kafedrasının baş müəllimi

Tel : (051) 912-20-22

E-mail:

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 03.11.1957- ci ildə Oğuz rayonunun Xaçmaz kəndində anadan olmuşdur.

TƏHSİL  VƏ ELMİ  DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1976- 1983-cü illərdə indiki Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakultəsində təhsil alıb.

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

 • 1989-cu  ildən   Gəncə   Dövlət   Universitetində “ Yüksəliş“  qəzetinin əməkdaşı kimi çalışmışdır.
 • 1991- ci ildən Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvüdür.
 • Hazırda Gəncə Dövlət Universitetinin Sosial fənlər Kafedrasında baş müəllim işləyir.
 • Bakalavr pilləsində Sosiologiya, Fəlsəfə, Sosial iş təcrübəsində etik prinsiplər, Genderə giriş  fənnlərini və magistratura şöbəsində seminar məşğələləri aparır.
 • “8 mart Beynəlxalq Qadınlar günü” münasibət ilə Gəncə Dövlət  Universiteti rektorunun 02.03.2023-cü il tarixli 2/31 əmri ilə Fəxri Fərman ilə təltif olunmuşdur.
 • 50-dən çox bədii-publisistik, 20- yə yaxın elmiməqalənin müəlifidir.

ELMİ MƏQALƏLƏRİ

 • “İslamda – “ Qurani Kərim”də azadlıq, demokratiya, müəlliflərin bərabərliyi məsələləri”//Professor- müəllimlərin, aspirant və gənc təqdqiqatçıların elmi- tədqiqat və yaradıcılıq işlərinin toplusu) №1 Gəncə 2009
 • “İncəsənət – insanı mənəvi kamilliyə qovuşduran mühüm vasitədir”// Professor- müəllimlərin, aspirant və gənc təqdqiqatçıların elmi- tədqiqat və yaradıcılıq işlərinin toplusu) №1 Gəncə 2009
 • “BMT-nin İnsan  Hüquqları Bəyannaməsi tarixin zərurəti  idi”//Gəncə Dövlət Universiteti  Elmi xəbərlər. № 3.Gəncə 2011
 • “Qədim dünyanın ilk demokratları”//Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər, № 3. Gəncə 2011
 • “M.F.Axundov XIX əsrin böyük azərbaycanlı, maarifşi demokratı”// Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi xəbərlər 2012
 • “Mədəniyyətlərarası əlaqə və H.Əliyev elmi irsi”//(H.Əliyev Müstəqil Azərbaycan Dövlətinin qurucisi, memarıdır) konfrans materialları.II hissə. Gəncə 2013.
 • “Xocalı qisasımız- haqq işimiz, namus qeyrət savaşımız. Xocalı soyqırımı”// (məqalələr toplusu). Gəncə Dövlət Universitetinin Elmi Şurasının 22.12.2014- cü il tarixli 3 saylı qərarı ilə çap olunur. Gəncə 2015.
 • “Vətəndaş və vətəndaş cəmiyyəti”//Gəncə Dövlət Universiteti Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası № 2 Gəncə -2016 səh 145-147
 •  “İdeologiya və siyasət haqqında”// Gəncə Dövlət Universiteti Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası, № 2, Gəncə- 2016 səh147-149
 • “Tarixi proseslərdə xalq kütlələrinin rolu”// Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi xəbərlər,  Gəncə-2017 № 3, səh 71-74
 • “Müasir dünyanın qlobal problemləri”// Gəncə Dövlət Universiteti Elmi xəbərlər  Gəncə -2017, № 3, səh 77-80
 • “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Şərqin ilk demokratik dövlətidir”// Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Elmi Konfransın materialları. Gəncə 2018, 23-24 may səh.76-80
 • “Azərbaycan Dövlətinin xarici siyasətinin formalaşmasında Heydər Əliyevin rolu”// Heydər ƏliyevAzərbaycan Dövlətçiliyinin memarıdır. Respublika Elmi konfransının materialları. Sumqayıt 4 may 2018 səh 326-327