QULİYEV ŞƏHRİYAR NİZAMİ OĞLU

Gəncə Dövlət Universitetin Sosial fənlər kafedrasının baş müəllimi

Tel : (050) 403-69-71

E-mail: shehriyarquliyev12@gmail.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 15.03.1973-cü ildə Goranboy  rayonun Borsunlu kəndində anadan olmuşdur.

TƏHSİL  VƏ ELMİ  DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1990-1995-ci illərdə indiki Gəncə Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsini bitirmişdir.

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

 • 1997-ci ildə Goranboy rayon Borsunlu kənd orta məktəbində müəllim.
 • 2012-ci ildə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Gəncə filialında Təbiət və İctimai fənlər kafedrasında müəllim işləmişdir.
 • 2015-ci ildən hal-hazıradək  Gəncə Dövlət Universitetinin Sosial fənlər kafedrasında  baş müəllim işləyir.
 • Bakalavr  pilləsində və magistratura şöbəsində mühazirə və seminar məşğələləri aparır.
 • 13 məqalənin müəllifidir.

MƏQALƏLƏRİ

 • İnsanın mənşəyi “Cinslərin mənşəyi”ndə, yazıldığı kimidirmi?. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi AMİ-nin Gəncə filialının Əsərlər toplusu. Buraxlış 4. 2004
 • Dədə Qorqud dastanının tarixi 1300 ildirmi?Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi AMİ-nin Gəncə filialının  Elmi məqalələr məcmuəsi. № 2 2006
 • Tarix dərslərində əşya əyaniliyi. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi AMİ-nin Gəncə filialının professor-müəllim heyətinin Elmi məqalələr məcmuəsi. №3 2007
 • Azərbaycan ilk orta əsr abidələrinin  tarixi arxeoloji tədqiqində görkəmli arxeoloq  alim  Rəhim Məcid oğlu  Vahidovun fəaliyyəti haqqında .Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi.Gəncə Dövlət Universiteti Elmi xəbərlər. Fundamental, Humanitar və Təbiət elmləri seriyası № 4. 2013
 • Azərbaycan Qarabağ bölgəsinin Daş və tunc dövrü abidələrinin tədqiqi haqqında. AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya institutu.  Beynəlxalq Elmi Konfrans materialları . 28-30 noyabr Bakı 2016
 • Müstəqillik dövründə  Qarabağ bölgəsinin ilk orta əsr abidələrinin öyrənilməsi məsələsi haqqında. Gənc alimlərin I elmi konfransı. 17-18 oktyabr  Bakı 2016 I hissə
 • Azərbaycan arxeoloji abidələrinin öyrənilməsi tarixi və AXC-nin bu sahədə həyata keçirdiyi tədbirlər.Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti. AXC-nin yaranmasının 100 illiyinə həsr olunmuş Elmi Konfransın materialları. 23-24 may 2018-ci il
 • Müstəqillik illərində Naxçıvan bölgəsinin orta əsr kənd tipli yaşayış yerləri. Gəncə Dövlət Universiteti Elmi xəbərlər.  №1  Gəncə 2018
 • Müstəqillik illərində Azərbaycanın Şirvan bölgəsinin Orta əsr şəhər yerlərinin tədqiqi.AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya institutu. №1 Bakı 2018
 • Azərbaycanın Orta əsr qəbir abidələri haqqında .Elmi Məcmuə. Moskva 2018
 • Müstəqillik illərində Azərbaycanın orta əsr arxeoloji abidələrində metalişləmə və şüşə məmulatı istehsalının tətbiqi.Azərbaycan Texniki Universiteti.Bakı 2019.№ 2
 • Müstəqillik illərində Azərbaycanın orta əsr arxeoloji abidələrində qəbir abidələri və memorial abidələrin tədqiqi. Bakı Dövlət Universiteti.Tarix və onun problemləri. Bakı 2019

Müstəqillik illərində Samux,Goranboy bölgələrinin orta əsr arxeoloji abidələrinin tədqiqi. Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi xəbərlər 2022, № 2