ƏLİYEV SƏDRƏDDİN MALİK OĞLU

Gəncə Dövlət Universitetin Sosial fənlər kafedrasının müəllimi

Tel : (055) 430-90-99

E-mail: sedreddin.elixanli@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 06.03.1979-cu ildə Daşkəsən rayonunda anadan olmuşdur.

TƏHSİL  VƏ ELMİ  DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1996-ci ildə N.tusi adına ADPU-nun tarix fakültəsinə daxil olub,2000-ci ildə

Gəncə Dövlət Univertsitetinin Tarix Filologiya fakültəsinin Tarix ixtisasını bitirib

 • 2000-2002-ci illərdə Gəncə Dövlət Unuversitetinin magistratura şöbəsin Türk xalqları tarixi ixtisasını bitirib
 • 2002-2003-cu illərdə Müdafiə Nazirliyinin N saylı hərbi hissəsində hərbi xidmətdə olub.

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

 • 2018-ci ildən Sosial fənlər kafedrasında müəllim kimi fəaliyyət göstərir.
 • Bakalavr pilləsində Sosiologiya, fəlsəfə və sosial tədqiqata giriş, multikulturalizm fənlərindən mühazirə və seminar tədris edir.
 • 6 məqalınin müəllifidir.

ELMİ MƏQALƏLƏRİ

 • “Sinergetika özünütəşkil edən açıq sistemlərin təsvirini verən nəzəri-metodoloji yanaşma kimi”// Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi xəbərlər.  №3, Gəncə 2019
 • “Kimsəsiz uşaqlara qayğının təşkili:Türkiyə təcrübəsi”// Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi xəbərlər.  №3, Gəncə 2019
 • “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə dini sahədə multikulturalizm tolerantlıq ənənələrinin inkişaf etdirilməsi”// Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi xəbərlər. № 1. Gəncə-2020
 • “Mədəni müxtəlifliyin dəstəklənməsi və qorunması Azərbaycan Respublikasının Dövlət siyasətidir”// Gəncə Dövlət Universiteti Elmi Xəbərlər. Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası. Gəncə, 2021 №2, səh 129-səh134
 • “Azərbaycanda davamlı inkişafı səciyyələndirən amillər”// Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər. Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası. Gəncə, 2022 № 2, səh 174-177
 • “Multikulturalizm və sivilizasiyalararası tolerantlığın Azərbaycan modeli gələcəyə hesablanmış təhlükəsizlik sistemidir”// Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi. Milli Müdafiə Universiteti. Vətən müharibəsi: 44 günlük zəfər salnaməsi 44 günlük Vətən müharibəsində qazanılan qələbənin 2-ci ildönümünə həsr olunmuş Respublika elmi-praktik konfransin materiallari. 2-3 noybar 2022