İSAYEVA AYTƏN CABBAR QIZI

Gəncə Dövlət Universitetin Sosial fənlər kafedrasının baş müəllimi

Tel : (055) 862-64-00

E-mail: sehriyar_isayev.80@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 15.08.1980-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

TƏHSİL  VƏ ELMİ  DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2001-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakultəsini bitirmişdir.
 • 2003-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakultəsinin magistr pilləsini bitirmişdir.

ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ

 • 2005-2012 –ci illərdə Gəncə Telekommunikasiyası idarəsinin kadrlar şöbəsində müvəkkil vəzifəsində çalışmışdır.
 • 2012-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Sosial fənlər kafedrasında müəllim vəzifəsində işləyir.
 • Bakalavr pilləsində Sosial işə giriş, politologiya, multikulturalizm, Azərbaycan Respublikasının Konstitutsiyası və Hüququn əsasları  fənlərini aparır.
 • 9 məqalənin müəlifidir

MƏQALƏLƏRİ

 • “Layiqli töhfə”// Azərbaycan qəzeti. 12 oktyabr 2012-ci il
 • “İnsan hüquqlarının tarixi inkişafı və müasir Azərbaycan”//Gəncə Dövlət Unisersiteti. Elmi Xəbərlər, 2013.
 • “Bu qan yerdə qalmaz” Xocalı soyqırımı XX əsrin ən böyük faciəsidir. Xocalı soyqırımı ( məqalələr toplusu). Gəncə Dövlət Universitetinin Elmi Şurasının 22.12.2014- cü il tarixli 3 saylı qərarı ilə çap olunur. Gəncə -2015
 • “Konstitusiyanın funksiyaları”// Gəncə Dövlət Unisersiteti. Elmi Xəbərlər. 2016.
 • “Heydər Əliyev siyasətində insan hüquqları amili”// Gəncə Dövlət Unisersiteti   Elmi Xəbərlər, 2016
 • “Gender bərabərsizliyi beynəlxalq ictimaiyyətdə”//  Gəncə Dövlət Unisersiteti. Elmi Xəbərlər 2018
 • “Azərbaycanda siyasi sabitliyin təmin edilməsində Heydər Əliyevin rolu”//  Sumqayıt Dövlət Universiteti. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 illiyinə həsr olunmuş “Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətçiliyinin memarıdır” mövzusunda keçirilən elmi konfrans. 2018.
 • “Heydər Əliyev siyasətində milli azlıqlar məsələsi”// Dövlət İdarəçilik Akademiyası. Bakı 2019