Sosial fənlər kafedrasının magistlərin sınaq dərsləri

01 aprel 2024-cü il tarixində Sosial fənlər kafedrasının Həyat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində sosial iş ixtisasının 2 kurs magistrantı Türkan Əliyeva Elmi tədqiqat və elmi pedaqoji təcrübədə Tarix-Coğrafiya fakültəsinin Sosial iş ixtisasının 3 kursunda Heydər Əliyev və Azərbaycan Dövlətçiliyi fənnindən “Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasının ordu quruculuğu” mövzusunda sınaq dərsi keçmişdir. Sınaq dərsdə Sosial fənlər kafedrasının müdiri dos. Cavid Bağırzadə, kafedranın müəllimi Pərvanə Məmmədova və magistrantlar iştirak etmişdir. Sınaq dərsindən sonra keçirilmiş dərsin müzakirəsi və qiymətləndirilməsi aparılmışdır.

02 aprel 2024-cü il tarixində Sosial fənlər kafedrasının Gənclərlə iş ixtisasının II kurs magistrantı Ayşən Mahmudova Elmi tədqiqat və elmi pedaqoji təcrübədə Tarix-Coğrafiya fakültəsinin Sosial iş ixtisasının 1 kursunda Sosial iş təcrübəsində etik prinsiplər fənnindən sınaq dərsi keçmişdir. Sınaq dərsdə Sosial fənlər kafedrasının dos. Azər Cəlilov, kafedranın baş müəllimi Qərənfil Ramazanova və magistrantlar iştirak etmişdir. Sınaq dərsindən sonra keçirilmiş dərsin müzakirəsi və qiymətləndirilməsi aparılmışdır.

03 aprel 2024-cü il tarixində Sosial fənlər kafedrasının Gənclərlə iş ixtisasının II kurs magistrantı Ayşən Qurbanova Elmi-tədqiqat və elmi-pedaqoji təcrübədə Sosial iş ixtisasının 3 kursunda Heydər Əliyev və Azərbaycan dövlətşiliyi fənnindən “Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasının ordu quruculuğu” mövzusunda sınaq dərsi keçmişdir. Sınaq dərsdə Sosial fənlər kafedrasının müdiri dos. Cavid Bağırzadə, kafedranın müəllimi Gülşən Babayeva və magistrantlar iştirak etmişdir. Sınaq dərsindən sonra keçirilmiş dərsin müzakirəsi və qiymətləndirilməsi aparılmışdır.