“Azərbaycanın Qərb bölgəsinin Kiçik Qafqaz ərazisindəki orta əsr abidələri” mövzusunda dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi

IMG_1291 IMG_1285 IMG_1284 IMG_1286 IMG_1292 IMG_1293

Azərbaycan tarixi kafedrasının doktorantı Axundova Vüsalə Aslan qızının tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Azərbaycanın Qərb bölgəsinin Kiçik Qafqaz ərazisindəki orta əsr abidələri” mövzusunda dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi