Kateqoriya Arxivləri: Sosial fənlar

HƏSƏNOVA RUHİMƏ ARİF QIZI

Gəncə Dövlət Universitetin Sosial fənlər kafedrasının böyük laborantı QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT 18.07.1972 – ci ildə Gəncə  şəhərində anadan olmuşdur. TƏHSİL   1989–1993-cü illərdə Həsən  bəy Zərdabi adına Kirovabad Dövlət İnstitutunu ( indiki  Gəncə Dövlət Universiteti) bitirmişdir. ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ 1996 – ci ildə həmin İnstitutun Fəlsəfə kafedrasında (indiki sosial Fənlər kafedrası) laborant vəzifəsində çalışmışdır. Hal –hazırda da […]

Davamı

XƏLİLOVA GÜLAFƏT  FAXRƏDDİN QIZI

Gəncə Dövlət Universitetin Sosial fənlər kafedrasının böyük laborantı QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT 19.07.1972- ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. TƏHSİL  1989-1993-cü illərdə Həsən bəy Zərdabi adına  Kirovabad  Dövlət Pedoqoji İnstitutunu ( indiki Gəncə Dövlət Universiteti) bitirmişdir. ƏMƏK  FƏALİYYƏTİ 2004 – ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Sosial Fənlər kafedrasında baş laborant kimi əmək fəaliyyətinə başlamışdır. Hal -hazırda […]

Davamı

RZAYEVA AYTAC CƏLALƏDDİN QIZI

Gəncə Dövlət Universitetin Sosial fənlər kafedrasının laborantı QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT05.06.2000-ci ildə Daşkəsən şəhərində anadan olmuşdur. TƏHSİL 2017-2021-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Tarix-Coğrafiya fakültəsinin Sosial iş ixtisasını bitirmişdir. ƏMƏK FƏALİYYƏTİ 04.07.2022-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Sosial fənlər kafedrasında kiçik laborant vəzifəsində çalışır.

Davamı

“Ailə uşaqların ilkin sosiallaşma institutu kimi” mövzusunda açıq dərs

17 mart  2023-cü il tarixdə Tarix-coğrafiya fakültəsinin Sosial iş ixtisasının III  kursunda  Sosial fənlər kafedrasının müəllimi Fərhadova Qumru Misir qızının Foster ailə və de-institutlaşma dövlət siyasəti fənnindən “Ailə uşaqların ilkin sosiallaşma institutu kimi” mövzusunda açıq dərsi olmuşdur.          Açıq dərsdə ailə kiçik sosial qrupdur, ailənin sosial funksiyaları, nigah və ailə-kəbin münasibətləti və digər məsələlər mühazirədə […]

Davamı

“Uşaqlara və yeniyetmələrə qarşı zorakılıq “mövzusunda açıq dərs

02 noyabr 2022-ci il tarixində Tarix-Coğrafiya fakültəsininin Sosial iş ixtisasının 4 kursunda Sosial fənlər kafedasının müəllimi Babayeva Gülşən Ziya qızının Uşaq, yeniyetmələrlə sosial iş fənnindən “Uşaqlara və yeniyetmələrə qarşı zorakılıq” mövzusunda açıq dərsi olmuşdur. Açıq dərsdə Sosial fənlər kafedrasını icra edən dos. Bağırzadə Cavid, həmin kafedranın p.ü.f.d. Cəlilov Azər, b/m. Quliyev Şəhriyar iştirak etmişdir. Dərsdə […]

Davamı

“Sosial xarakteristlərin ilkin ölçülməsi” mövzusunda açıq dərs

18 oktyabr 2022-ci il tarixdə Sosial fənlər kafedrasının müəllimi Rəhimova Gülnar Yaşar qızının Sosial iş ixtisasının II kursunda Sosial işdə riyazi metodlar fənnindən” Sosial xarakteristikanın ilkin ölçülməsi” mövzusunda açıq dərsi keçirilmişdir. Dərsdə sosial xarakteristikaların ölçülməsi prosesinə göstərilən əsas tələblər, şkalalar və onların təsnifatını və s. məsələlər seminar məşğələsində müasir texniki vasitələrdən istifadə etməklə mövzuya uyğun […]

Davamı

SOS Uşaq kəndində praktik-seminar məşğələ

05 oktyabr 2022-ci il tarixində Gəncə Dövlət Universitetin Tarix-Coğrafiya fakültəsinin Sosial iş ixtisasının III kurs tələbələri SOS uşaq kəndində “İşin təşkili, qurulması, uşaqlarla aparılan tədbirlər” mövzusunda seminar təşkil olunmuşdur. Seminar dərsdə SOS uşaq kəndinin direktoru Ceyhun Əliyev, Təcrübə və karyera şöbəsinin müdiri dos. Cabbar Qarayev, istehsalat təcrübəsinin rəhbəri Aygün Məmmədli, universitetin Tarix-Coğrafiya fakültəsinin Sosial fənlər […]

Davamı

“SOSİAL – ETNİK MÜNASİBƏTLƏRİN SOSİOLOGİYASI” mövzusunda açıq dərs

06 noyabr  2018-ci il tarixdə Tarix-coğrafiya fakültəsinin Coğrafiya müəllimliyi  ixtisasının  IV  kursunda  Sosial fənlər kafedrasının baş müəllimi Quliyev Şəhriyar Nizami oğlunun  “Sosiologiya” fənnindən “SOSİAL – ETNİK MÜNASİBƏTLƏRİN SOSİOLOGİYASI” mövzusunda açıq dərsi olmuşdur. Müəllim dərsdə Sosial-etnik münasibətlərin mahiyyəti və səciyyəvi cəhətləri, Millətlərarası münasibətlər, Milli-etnik problemlərin tənzimlənməsi yolları, Müasir dövrdə sosial-etnik münaqişələrın kəskinləşməsinin səbəbləri, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi […]

Davamı

“Etikanın predmeti və cəmiyyətin mənəvi həyatının əxlaqi əsasları” mövzusunda açıq dərs

05.11.2018-ci il tarixində Sosial fənlər kafedrasının müəllimi Rəhimova Gülnar Yaşar qızının Sosial fənlər ixtisasının IV kursda Sağlam davranış nəzəriyyəsi fənninindən “Etikanın predmeti və cəmiyyətin mənəvi həyatının əxlaqi əsasları” mövzusunda açıq dərsi olmuşdur. Açıq dərsdə Tarix-coğrafiya fakültəsinin dekanı müavini dos. Cavid Bağırzadə, Sosial fənər kafedrasının baş müəlimi Şəhriyar Quliyev, müəllim Ramin Əliyev və kafedranın digər əməkdaşları […]

Davamı